(Baothanhhoa.vn) - Tháng ba về, từng tia nắng đầu hè lấp lánh xuyên qua những bãi ngô, ruộng lúa, luống rau... tạo nên một màu xanh mướt trải dài tít tắp trên khắp cánh đồng màu xã Phú Lộc (Hậu Lộc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tự hào quê hương Phú Lộc

Tự hào quê hương Phú Lộc

Mô hình trồng khoai tây cho hiệu quả kinh tế tại xã Phú Lộc (Hậu Lộc).

Tháng ba về, từng tia nắng đầu hè lấp lánh xuyên qua những bãi ngô, ruộng lúa, luống rau... tạo nên một màu xanh mướt trải dài tít tắp trên khắp cánh đồng màu xã Phú Lộc (Hậu Lộc).

Những con đường liên thôn, liên xã được bê tông hoàn toàn, chia đồng màu của xã thành những bờ vùng, bờ thửa đẹp tựa ô bàn cờ. Đất đai màu mỡ, con người hiền hòa, chịu thương, chịu khó, chính quyền và người dân luôn đoàn kết, đồng thuận, đó chính là những điều kiện cần và đủ để Phú Lộc hội tụ và phát triển.

Trong 5 năm qua (2015-2020), thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 24, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành cấp huyện, đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, vận dụng đúng đắn và linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tiềm năng nguồn lực, thế mạnh của xã vùng màu, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng giá trị thu nhập năm 2015 đạt 189,5 tỷ đồng, ước thu nhập năm 2020 là 367,9/283 tỷ đồng mục tiêu đại hội, đạt 130,1%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 đạt 27,8 triệu đồng; ước bình quân thu nhập đầu người năm 2020 đạt 54,6/42 triệu đồng, bằng 130,1% so với mục tiêu đại hội và tăng 196,4% so với năm 2015.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi đất lúa màu và một số diện tích đất hai lúa sang sản xuất cây hàng hóa nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân. Toàn xã đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ theo hướng công nghiệp trong nông nghiệp, giảm lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và dịch vụ, tạo ra sự phân công lao động hợp lý ở địa phương. Những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp đã đưa tổng sản lượng hàng hóa hàng năm đạt 4.000 - 5.200 tấn. Bình quân 1 ha canh tác năm 2015 đạt 145 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 195 triệu đồng/ha (mục tiêu đại hội 170 triệu đồng) có nhiều diện tích cho thu nhập từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng/ha/năm. Các mô hình phát triển chăn nuôi tổng hợp đã góp phần nâng hiệu quả kinh tế; nhiều mô hình chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản đã cho thu nhập đến 300 triệu đồng/năm.

Ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn xã có 18 công ty và 170 mô hình dịch vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập tại địa phương. Hoạt động cung ứng, dịch vụ, liên kết bao tiêu sản phẩm của HTX nông nghiệp Phú Lộc đã thực sự là bà đỡ cho phát triển kinh tế trong trồng trọt, là mô hình HTX tiêu biểu của huyện, của tỉnh.

5 năm qua, xã đã tập trung phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương, tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên 72 tỷ đồng, trong đó vốn của ngân sách xã đầu tư cho xây dựng cơ bản 5 năm là trên 59 tỷ đồng; vốn lồng ghép, hỗ trợ xi măng của Nhà nước 13 tỷ đồng; đầu tư xây mới, tu sửa cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông, thủy lợi, các khu văn hóa, các trường học và trạm y tế, vốn của HTX đầu tư cửa hàng bán sản phẩm và tu sửa mương tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hơn 2 tỷ đồng; vốn góp của nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa ở thôn là hơn 3 tỷ đồng và vốn xây dựng trong nhân dân 141,75 tỷ đồng. Xã đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011- 2020), thực hiện tốt phương án, kế hoạch dồn đổi ruộng đất lần 2 từ 5 thửa/hộ xuống còn 2 – 3 thửa/hộ. Thực hiện đề án xây dựng lò đốt rác thải tập trung được nhân dân đồng tình, không có hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường. Tổng thu ngân sách năm 2015 là 15,1 tỷ đồng, năm 2020 là 22,2 tỷ đồng, tăng 147% so với đầu nhiệm kỳ.

Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, phát huy sức mạnh nhân dân. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới bằng việc tổ chức ký kết thi đua hàng năm và cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện. Năm 2019 đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề số 01- NQ/ĐU về nhiệm vụ “Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”, chính quyền, MTTQ xã đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực từ nhân dân và tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn của cấp trên và bên ngoài, với mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân hưởng thụ”. Kết quả, Phú Lộc là xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Sự nghiệp giáo dục ngày càng được thường xuyên chăm lo cả về cơ sở vật chất và chất lượng dạy và học. Đến nay cả ba cấp học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay toàn xã có 8/8 thôn văn hóa được công nhận lại thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2015 đạt 85%, năm 2019 đạt 90%, bằng 105% mục tiêu đại hội. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc khám, chữa bệnh tại trạm y tế. Đời sống của gia đình chính sách, hộ nghèo được nâng lên rõ rệt, năm 2015 toàn xã có 70/1.875 hộ nghèo, bằng 3,7%; năm 2019 còn 20/1.980 hộ, bằng 1,01%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Hàng năm, đảng ủy xã có nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tổ chức và cán bộ luôn được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Năm 2015 có 371 đảng viên, có 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến năm 2019 có 365 đảng viên, có 90,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã Phú Lộc liên tục đạt đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Phú Lộc đã được Nhà nước phong tặng các danh hiệu đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đảng bộ xã Phú Lộc nhiều năm liên tục được công nhận đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống quê hương Phú Lộc, giai đoạn 2020 – 2025, đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 684,3 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực ổn định 2.100 tấn/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 81 triệu đồng. Xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã kiểu mẫu; không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1%...

Ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết: Để đạt được các mục tiêu trên, xã đã đề ra các chương trình trọng tâm, đó là phát triển kinh tế bền vững, tăng nhanh giá trị tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm nông nghiệp, tăng lao động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Tập trung tích tụ đất đai, phát triển mô hình, trang trại sản xuất cây hàng hóa chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao và xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Muốn thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm trên, ông Nga cũng cho biết, xã đang tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, tăng nhanh giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, xã tập trung đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Đinh Thị Hà - 22:22 15/03/20

 Trả lời

Thật tuyệt vời cho xã Phú Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]