(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-4, UBND tỉnh đã có Công văn số 3865/UBND-THKH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU và kết luận số 655-KL/TU ngày 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU và kết luận số 655-KL/TU về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày 2-4, UBND tỉnh đã có Công văn số 3865/UBND-THKH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU và kết luận số 655-KL/TU ngày 15-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU và kết luận số 655-KL/TU về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở nội vụ làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, đề án chi tiếp nhập, điều chỉnh, thành lập dơn vị hành chính cấp xã; đồng thời khẩn trương xây dựng đề án tổng thể sắp xếp 66 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải sắp xếp, đảm bảo theo đúng lộ trình, thời gian quy định. Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, thời gian hoàn thành trước ngày 30-4-2019; tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc khi thực hiện sáp nhập các xã, thị trấn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-5-2019.

Sở Tài chính và Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất... của các xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định; Sở Xây dựng tham mưu triển khai phân loại đô thị trước và sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính. Sở TT & TT, Đài Phát thành và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 37-NQ/TW để nâng cao trách nhiệm, nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính xấp xã thuộc địa phương mình, đảm bảo đúng lộ trình, thời gian quy định; thành lập ở mỗi thôn một Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp; xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, trên cơ sở đó cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó tại các xã sau khi sáp nhập.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]