(Baothanhhoa.vn) - Cùng với chú trọng thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng liên hoàn, vững chắc

Cùng với chú trọng thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng liên hoàn, vững chắc

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa thường xuyên duy trì và tổ chức tốt hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 71-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Trên cơ sở đó hàng năm, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, UBND tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Các nghị quyết đều xác định xây dựng KVPT tỉnh cơ bản, liên hoàn, vững chắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời cũng là nhiệm vụ xuyên suốt lâu dài xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong thời kỳ mới.

Thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định xây dựng KVPT là nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo của địa phương; xây dựng KVPT đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, sở, ngành, đoàn thể ở địa phương. Theo đó, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng chương trình hành động thực hiện; Chủ tịch UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn hội đồng cung cấp, ban hành quy chế hoạt động và xây dựng KVPT tỉnh; các ban, sở, ngành địa phương đã xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch xây dựng và hoạt động KVPT, ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Trong đó đã tập trung thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu” theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã được vận hành đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả rõ nét; tiềm lực và thế trận KVPT được xây dựng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” (DBHB) bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả một số đề án, dự án phát triển KT-XH gắn với QP-AN, như các đề án “Bảo đảm quốc phòng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030”, Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó đã thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân biển, tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Na Mèo (Quan Sơn), chốt chiến đấu của dân quân thường trực xã Bát Mọt/Thường Xuân; xây dựng cơ sở hạ tầng Đảo Nẹ, Đảo Mê; xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả 3 trạm y tế quân dân y kết hợp tại xã Tam Thanh (Quan Sơn), xã Bát Mọt (Thường Xuân) và Phú Sơn (Quan Hóa)...

Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng có ý nghĩa cả về kinh tế và QP-AN, như: Dự án xây dựng, nâng cấp đường Bút Sơn - Hoằng Trường (Hoằng Hóa), đường 4B ven biển huyện Quảng Xương; tiếp nhận quản lý 135,2km đường tuần tra biên giới từ Ban Quản lý dự án 47 - Bộ Quốc phòng; đường hầm CH1-01 của Tỉnh ủy; cải tạo, nâng cấp, mở nhánh mới đường hầm đảo Mê CH1-DD1; đường hầm sở chỉ huy thống nhất và 250 km đường giao thông trong vùng CCHP của tỉnh và vùng CT229; hoàn thành 190 km tuyến chính và gần 200 km đường ngang nối các huyện phía Tây của tỉnh; 240 km đường liên xã vào các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn khu vực miền núi... Kết hợp xây dựng hệ thống làng xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở vững mạnh, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, sức mạnh tổng hợp trong KVPT.

Công tác đối ngoại, hợp tác giữa nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa với nhân dân, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục được tăng cường; trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác sang giúp bạn huấn luyện quân sự, sửa chữa vũ khí; phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (từ năm 2008 đến 2018 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 495 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại các nghĩa trang trong nước và tỉnh. Hỗ trợ xây dựng nhà kho vũ khí và Nhà làm lễ cầu siêu liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng...). Các hoạt động trên đã góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, giữ vững và duy trì đường biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, gây bạo loạn lật đổ, thúc đẩy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những âm mưu, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi; âm mưu thành lập “Vương quốc Mông”, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, buôn bán ma túy, người Mông vượt biên, an ninh tuyến biên giới, tuyến biển và các địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định; sự phát triển của các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch sẽ xuất hiện những phức tạp mới, là những rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng và củng cố tiềm lực, thế trận KVPT. Vì vậy, để KVPT ngày càng vững chắc, bảo đảm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” trong mọi tình huống là vấn đề cần thiết, cấp bách.

Để tiếp tục xây dựng KVPT ngày càng vững chắc trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, đẩy mạnh xây dựng KVPT có chiều sâu, thực chất là xây dựng các tiềm lực; trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu, đó là:

Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức mạnh tổng hợp trong KVPT. Để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của KVPT, cơ quan quân sự các cấp cần tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, để các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiến hành lồng ghép chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với chương trình giáo dục QP-AN, phát huy tốt vai trò, chức năng của Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức toàn diện về kinh tế, chính trị, quân sự. Chỉ đạo việc lựa chọn, cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, thông qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước về quốc phòng cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng nền quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thường xuyên xây dựng tiềm lực kinh tế. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường QP-AN, qua đó vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, vừa chú trọng tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày càng lớn cho KVPT.

Cơ quan quân sự các cấp tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, thị, thành bảo đảm hợp lý, hài hòa cả lợi ích KT-XH và tăng cường tiềm lực QP-AN. Sự kết hợp KT-XH với QP-AN của tỉnh được chú trọng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, nhất là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính lưỡng dụng cả về kinh tế và quốc phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh. Tập trung xây dựng bộ đội địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu; xây dựng cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và năng lực quản lý Nhà nước về QP-AN. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng “Hùng hậu, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu động viên trong mọi tình huống”.

Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, có tổ chức, biên chế, trang bị phù hợp vừa lao động, sản xuất thời bình, đồng thời sẵn sàng mở rộng khi thời chiến, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giải quyết khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn và sự ổn định chính trị của địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển ổn định lâu dài. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và đấu tranh quốc phòng; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ đe dọa đến QP-AN quốc gia.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh gắn với KVPT tỉnh, huyện, thị, thành vững chắc là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp thiết nhưng lại có tính chất chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ truyền thống kiên cường, bất khuất, hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng bộ tỉnh, chắc chắn nhiệm vụ xây dựng KVPT liên hoàn, vững chắc sẽ tạo tiền đề quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại tá Vũ Xuân Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]