(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5 - 10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự (ANTT) của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đề án 1003), giai đoạn 2017 - 2020”; Đề án “Đảm bảo ANTT Khu Kinh tế Nghi Sơn (Đề án 1591), giai đoạn 2014 - 2020" và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Sáng 5 - 10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự (ANTT) của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đề án 1003), giai đoạn 2017 - 2020”; Đề án “Đảm bảo ANTT Khu Kinh tế Nghi Sơn (Đề án 1591), giai đoạn 2014 - 2020" và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1003 và Đề án 1591; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Đề án 1003, Thanh Hóa đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, giải quyết đình công trên địa bàn. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở được phát huy cao, trực tiếp tham gia chỉ đạo nhiệm vụ phòng ngừa và giải quyết đình công tại doanh nghiệp.

Lực lượng công an - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1003 đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều vụ việc có dấu hiệu chuẩn bị đình công, chủ động tham mưu ngăn chặn, hạn chế thấp nhất việc xảy ra đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT của người lao động trên địa bàn.

Khi xảy ra đình công, đã chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng, không để các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm lợi dụng đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, đã xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả năng lực tự bảo đảm ANTT tại doanh nghiệp của các lực lượng tại chỗ như: lực lượng bảo vệ, các tổ “an ninh công nhân”, “Tổ an ninh 3 an toàn”, “Tổ công nhân tự quản về ANTT”… Nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của người lao động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Đề án “Bảo đảm ANTT Khu Kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2014 - 2020” của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND thị xã Nghi Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng với đó đã thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư vào địa bàn Khu kinh tế, kịp thời phát hiện loại bỏ những nhà đầu tư không bảo đảm năng lực, những dự án ảnh hưởng đến môi trường và quốc phòng - an ninh.

Bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, triển khai dự án vào địa bàn Khu kinh tế, đặc biệt là các hoạt động cưỡng chế, giải phóng mặt bằng di dân tái định cư. Giải quyết cơ bản ổn định các vụ việc khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân, kịp thời phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng quá khích, kích động Nhân dân tập trung đông người khiếu kiện, tuần hành, góp phần giữ vững ổn định tình hình, không để hình thành điểm nóng.

Quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, không để các đối tượng lợi dụng kích động quần chúng Nhân dân biểu tình, đình công gây phức tạp về ANTT trên địa bàn. Quản lý cư trú, đặc biệt là người nước ngoài trên địa bàn, hạn chế mức thấp nhất về tai, tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, trong đó có nhiều nhóm tội phạm can dự vào hoạt động kinh tế…

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận, biểu dương kết quả mà các đơn vị đạt được trong việc triển khai thực hiện các Đề án thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 2 Đề án và kéo dài thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 với những nhiệm vụ và giải pháp công tác trọng tâm phù hợp với diễn biến tình hình giai đoạn mới. Trong đó, đối với Đề án 1003 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người gây rối ANTT ngay tại cơ sở, không để vụ việc hình thành điểm nóng phức tạp.

Các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức của người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Cùng với đó là nâng cao quả công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp; công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn…

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả trong công tác phối hợp của các lực lượng nhằm chủ động phòng ngừa, giải quyết đình công, biểu tình trái pháp luật, phá rối ANTT tại các doanh nghiệp. Đánh giá toàn diện tình hình, kết quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém…

Đối với Đề án 1591, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh Quốc gia, bảo đảm an ninh các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn và vùng phụ cận.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là quản lý cư trú; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Xây dựng, củng cố năng lực tự bảo đảm ANTT tại cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp và nhà thầu. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, trọng tâm là việc thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh trong các cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư trên địa bàn.

Củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn…

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Tiếp tục phát huy năng lực tự bảo đảm ANTT của các doanh nghiệp

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh - Trưởng phòng PV01, Công an tỉnh; 10 tập thể, 9 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Đề án trên.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]