(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-9, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới giai đoạn 2014- 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Sáng 11-9, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới giai đoạn 2014- 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục A03, Bộ Công an; Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an; thành viên Ban Chỉ đạo 138 các cấp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, trong đó trọng tâm là phối hợp tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Trong 5 năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh đã tổ chức được 3.071 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT với hơn 740.000 người tham gia. Kẻ vẽ và treo hơn 3.600 băng zôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền; đăng gần 4.000 lượt tin, bài, phóng sự, bản tin tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong quần chúng nhân dân cũng như trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh. Toàn tỉnh hiện có 31 mô hình tự quản về ANTT áp dụng tại 355 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Trong đó có 13 loại mô hình trong khối cơ quan, 8 loại mô hình trong khối doanh nghiệp, 10 loại mô hình trong khối nhà trường. Trong 5 năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 10.000 tin; trong đó có hơn 8.000 tin có giá trị về ANTT giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách mới, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động các mô hình phong trào, các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT; kịp thời biểu dương gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận trong 5 năm qua, các cấp, ngành, Ban Chỉ đạo 138 các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong tỉnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07 của Bộ Công an, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 07 trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh công tác xây dựng các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp giữa các ngành để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT tại nơi làm việc, học tập và cư trú; đồng thời xây dựng các kế hoạch, chuyên án trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến quy chế dân chủ tại đơn vị nhằm hạn chế những tiêu cực, nhũng nhiễu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào nhằm phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Nhân dịp này, 26 tập thể, 28 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 31 tập thể, 40 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới giai đoạn 2014- 2019.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]