(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30 - 9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2 - 10); phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 30 - 9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2 - 10); phát động Tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Văn Phát - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và 116 đại biểu đại diện cho các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, nỗ lực của các cấp Hội khuyến học và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn Thanh Hoá tiếp tục được phát huy và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nổi bật là đã xây dựng và phát triển được một hệ thống tổ chức hội khuyến học rộng khắp với 957.320 hội viên, chiếm tỷ lệ 26,3% dân số toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao; tổng số tiền quỹ khuyến học của cả tỉnh đạt hơn 367 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Tính đến năm 2020, có 83,11% gia đình, 87,98% dòng họ, 99,48% cộng đồng, 94,19% đơn vị (ở các huyện miện núi tỷ lệ là 80%, 85%, 95%, 90%) đăng ký phấn đấu đạt gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Dự kiến sẽ có 75% gia đình, 68% dòng học, 70% cộng đồng, 78% đơn vị đạt mô hình học tập…

Đặc biệt, bằng nhiều hình thức tuyên truyền và những cách làm sáng tạo, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ các đồng chí: Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, Kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh có công văn chỉ đạo các đảng bộ thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư “Mỗi đảng viên phải là một công dân học tập, mỗi gia đình đảng viên là một gia đình học tập, mỗi một chi bộ đảng là một đơn vị học tập”, nhất là các đảng viên phải tham gia thử nghiệm là công dân học tập, trước hết là công dân số.

Cùng với đó, nhanh chóng triển khai thử nghiệm mô hình công dân học tập tại Thanh Hoá; xây dựng thành phố học tập theo tiêu chuẩn của UNESSCO; xây dựng một hệ thống giáo dục mở tạo ra một môi trường sinh thái giáo dục mở, hướng đến nền giáo dục số hoá, nền giáo dục chia sẻ tri thức, đúng với ý nghĩa xã hội học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai phát biểu tại hội nghị.

Các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp tiếp tục thực hiện, đưa Quyết định 281 đi vào chiều sâu, có chất lượng gắn với việc thực hiện các mô hình học tập theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mô hình xây dựng nông thôn mới, đơn vị văn hoá, xã đạt chuẩn y tế và trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và kế hoạch của địa phương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong việc tự học, tự bồi dưỡng; hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động học tập theo chủ đề “chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để mọi người, mọi nhà, mọi dòng họ và thành phần hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Xây dựng xã hội học tập, nhân rộng và tạo sức lan toả mạnh mẽ các mô hình học tập tiêu biểu, góp phần đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng chính phủ, chính quyền điện tử, tiến tới chính phủ, chính quyền số hoá…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong trao Bằng khen cho các mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho 31 mô hình học tập đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Phát và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các mô hình học tập đã có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Phát và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

12 tập thể, 29 mô hình học tập, 7 cá nhân có thành tích đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

Tin liên quan:

  • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
    Lan tỏa phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

    Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, những năm qua, phong trào xây dựng “Gia đình học tập” (GĐHT), “Dòng họ học tập” (DHHT), “Cộng đồng học tập” (CĐHT) trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng xã hội học tập (XHHT).

  • Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg

    Sáng 23-9, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị bàn về công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung lễ kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam (2-10); phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]