(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Sáng 8-4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Các đồng chí Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của người dân; nhiều vấn đề, vụ việc là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện đã được phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời. Trung bình mỗi năm ngăn chặn, giải quyết ổn định từ 50 đến 60 vụ việc tiềm ẩn xảy ra khiếu kiện. Với hầu hết các vụ khiếu kiện phức tạp xảy ra, Công an tỉnh đã tham mưu giải quyết ổn định, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: Công tác nắm tình hình một số vụ việc khiếu kiện còn chức đầy đủ, kịp thời; việc phát hiện các vấn đề tiềm ẩn khiếu kiện còn chậm. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của một số đơn vị Công an cấp huyện còn chưa chủ động, quyết liệt nên một số địa phương chưa làm tốt công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tranh thủ người có uy tín tham gia phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người phức tạp chưa thực sự hiệu quả. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ, thống nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 13 của Bộ Công an. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, sẽ phát sinh những vấn đề bất ổn, bức xúc, khiếu kiện trong nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động sẽ luôn triệt để lợi dụng vấn đề mà xã hội quan tâm để kích động, biểu tình, bạo loạn nhằm gây mất ổn định tình hình. Chính vì vậy, lực lượng công an cần chủ động nắm tình hình tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để giải quyết phát sinh về an ninh trật tự từ cơ sở. Làm tốt công tác vận động quần chúng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác đối thoại với người dân. Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành địa phương thực hiện giải quyết theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ lực lượng Công an cần quan tâm việc tác chiến an ninh mạng, có tính dự báo tình hình ở cơ sở để có những tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết tạo sự phát triển chung của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an Thanh Hóa trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua. Đồng thời nêu rõ: Trong những năm gần đây, Thanh Hóa có bước phát triển vượt bậc, nhiều dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế đã và đang được đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đi đôi với sự phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng tiềm ẩn những nguy cơ diễn biến khó lường. Nhưng, với sự chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu của lực lượng công an trong việc giải quyết những điểm nóng phát sinh tại cơ sở, nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, góp phần không nhỏ vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân khiếu kiện, đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy chính quyền chưa tốt, chưa thực sự quan tâm quyền lợi chính đáng của người dân; một bộ phận cán bộ còn quan liêu trong xử lý công việc, không sát sao trong giải quyết công việc gây bức xúc đối với người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cùng với các đồng chí Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nắm chắc các chủ trương đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giải quyết khiếu kiện; triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo phương châm lấy phòng ngừa là chính. Quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tham mưu giải quyết những vấn đề khiếu kiện. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, coi đây là biện pháp cơ bản, chủ đạo, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả xử lý, giải quyết vụ việc khiếu kiện. Trong vận động quần chúng phải lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trọng tâm. Phối hợp với các cấp, các ngành rà soát lại các dự án, khi phát hiện những vi phạm cần chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động bám nắm, phát hiện vấn đề gây bức xúc nhân dân, nhất là vấn đề quản lý đất đai, những hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi… Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác tham mưu, giải quyết khiếu nại tố cáo có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBND tỉnh nghiên cứu phối hợp tổ chức hội nghị về c giải quyết khiếu nại tố cáo để đúc rút kinh nghiêm trong lãnh đạo chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự”.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]