(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2015 – 2017 tại UBND TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại TP Thanh Hóa

Chiều 9-10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2015 – 2017 tại UBND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Xác định CCHC, cải cách TTHC là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Kết quả thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm cơ bản hoàn thành các mục tiêu cải cách về thể chế, TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy hành chính, tài chính công, tuy nhiên còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tính đến tháng 8 – 2018, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố là 246 TTHC, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường, xã là 185 TTHC. Hằng năm số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại UBND thành phố và UBND các phường, xã khá lớn, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tình trạng hồ sơ trả chậm trong các năm từ 2015 đến 2017, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai. Thành phố đã chỉ đạo rà soát, đánh giá TTHC để đề nghị sửa đổi, bổ sung, rút ngắn thời gian giải quyết. Năm 2016 đã giảm thời hạn giải quyết so với quy định đối với 154 TTHC, năm 2017 giảm thời gian đối với 41 TTHC, 8 tháng năm 2018 giảm thời gian giải quyết đối với 187 TTHC thuộc thẩm quyền của thành phố, 43 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã… Tất cả các TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công, các phòng chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, và công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Thanh Hóa giải quyết TTHC cho công dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố đã kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác CCHC hiện nay như: cho phép UBND thành phố triển khai phần mềm dịch vụ hành chính công điện tử, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm đầu mối, thực hiện nghiêm quy định về chữ ký số, chứng thư cá nhân, tổ chức, chỉ đạo xây dựng các điều kiện triển khai dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 cho cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của TP Thanh Hóa trong thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC. Nhiều năm liền là đơn vị đứng đầu của tỉnh về CCHC. Qua khảo sát, đa số người dân hài lòng với việc giải quyết TTHC.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, đề nghị UBND thành phố sớm có giải pháp khắc phục như: việc rà soát công bố TTHC chưa thường xuyên, công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị nhất là tồn tại trong lĩnh vực đất đai còn nhiều nhưng chưa có giải pháp thấu đáo để giải quyết, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa nhiều, tinh thần, thái độ làm việc của một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế…

Để công tác CCHC đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị TP Thanh Hóa triển khai, thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện rà soát, công bố, công khai các TTHC theo quy định; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm các TTHC không còn phù hợp, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. TP Thanh Hóa phải đi đầu trong việc xây dựng nền hành chính công hiện đại, xây dựng thành phố thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, cần tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ trong việc giám sát cải cách TTHC.


Hồng Hạnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]