(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2015 – 2017 tại Sở Công thương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Công thương

Chiều 8-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2015 – 2017 tại Sở Công thương.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo của lãnh đạo sở, trong giai đoạn 2015 -2017 công tác CCHC tại đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực trên cả 6 nội dung: cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Kết quả thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm hoàn thành trên 90% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa. Các TTHC được công khai tại trụ sở làm việc, trên cổng thông tin điện tử của sở. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC được quan tâm. Qua rà soát các TTHC, đã cắt giảm 30% thời gian thực hiện 42 TTHC. Từ 1-1-2015 đến 31-12-2017 bộ phận một cửa của sở đã tiếp nhận, giải quyết 4.387 hồ sơ, đã giải quyết 4.387 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 4.356 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Đến tháng 12-2017, sở đã chuyển 135/135 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết sang thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, cải cách TTHC, thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua của Sở Công thương. Đồng thời, đề nghị Sở Công thương cần phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế như công tác rà soát, công bố, công khai các TTHC có lúc chưa thường xuyên; sự phối hợp giải quyết các TTHC với các sở, ngành liên quan, việc cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung của Trung ương chưa kịp thời; năng lực thực hiện nhiệm vụ của số ít cán bộ, công chức còn hạn chế; việc kiểm tra thanh tra, xử lý chưa kiên quyết…

Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Công thương cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong bối cảnh Bộ Công thương phấn đấu đi đầu trong cắt giảm TTHC. Quan tâm tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về CCHC. Thường xuyên tổ chức rà soát, công bố, công khai, đơn giản hóa các TTHC, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp. Cập nhật, công bố kịp thời các TTHC đã bãi bỏ, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước hiện đại hóa hành chính. Quyết liệt, quyết tâm hơn trong CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu, sự hài lòng của người dân.


Hồng Hạnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]