(Baothanhhoa.vn) - Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong quý I-2020, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 38 cuộc theo kế hoạch và 8 cuộc thanh tra đột xuất, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 28 cuộc và ban hành kết luận 23 cuộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra huyện Thiệu Hóa trao đổi với lãnh đạo xã Thiệu Công về công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong quý I-2020, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 38 cuộc theo kế hoạch và 8 cuộc thanh tra đột xuất, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 28 cuộc và ban hành kết luận 23 cuộc.

Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 5.428,93 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2.634,49 triệu đồng (trong đó đã thu 2.389,21 triệu đồng, đạt 90,7%); kiến nghị xử lý hành chính 18 tổ chức và 11 cá nhân.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, các lĩnh vực tiếp tục được tập trung thanh tra thời gian qua đều là những lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách... Trong đó, qua thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các sai phạm được phát hiện chủ yếu ở các khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán và thẩm tra, thẩm định quyết toán, tính sai khối lượng, làm tăng giá trị dự toán. Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, các vi phạm chủ yếu là nguồn kinh phí chương trình mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi hoặc đã quyết toán còn dư dự toán nhưng chưa nộp hoàn trả ngân sách cấp trên; kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực quản lý đất đai chủ yếu là bán đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái thẩm quyền...

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Qua thống kê cho thấy, nội dung khiếu nại của công dân tập trung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chế độ, chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo. Nội dung tố cáo chủ yếu về các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai của một số cán bộ chủ chốt cấp xã; nội dung tố cáo liên quan đến tham nhũng chiếm 23,7%, lĩnh vực hành chính chiếm 70%, lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ 6,3%. Qua giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đã trả lại cho công dân 717,1m2 đất, thu hồi về cho Nhà nước 16,36 triệu đồng.

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN với 827 lượt người tham gia. Các cấp, các ngành đã ban hành mới 42 văn bản; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định; chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 người. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, dễ hiểu, dễ thực hiện; đồng thời tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành.

Phát huy trách nhiệm xã hội trong PCTN, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thành lập “đường dây nóng” và hộp thư tố giác tham nhũng; phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức giám sát công tác PCTN tại một số địa phương, đơn vị. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; đồng thời tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kết quả thực hiện các kết luận qua rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thời gian qua...

Về kết quả phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tính đến hết quý I - 2020, cơ quan công an đã khởi tố 9 vụ, 9 bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ; xử lý hành chính 125 trường hợp vi phạm, phạt tiền 667 triệu đồng; viện kiểm sát nhân dân thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 15 vụ, 53 bị can (trong đó số cũ 12 vụ, 40 bị can; số mới 2 vụ, 7 bị can; phục hồi 1 vụ, 6 bị can); tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 10 vụ, 35 bị cáo phạm các tội về tham nhũng; đã xét xử 3 vụ, 10 bị cáo.

Có thể thấy, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên theo nhận định của các cơ quan chức năng, công tác PCTN vẫn còn một số hạn chế, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả không cao, một bộ phận cán bộ, công chức năng lực, trình độ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra sai phạm trong thực thi công vụ, cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, vì vậy, trong thời gian tới công tác đấu tranh PCTN, lãng phí đòi hỏi phải tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật về PCTN, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cá nhân vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thực hiện không tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm, có nhiều đơn thư. Chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết tố cáo tham nhũng, lãng phí; tập trung phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và các cơ quan tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]