(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21 - 8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với các địa phương để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 21 - 8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với các địa phương để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các ban quản lý đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh…

Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với các địa phương để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác giải ngân vốn đầu tư công có vai trò to lớn trong phát triển – xã hội đất nước. Tuy nhiên, hiện có 16 bộ ngành, nhiều địa phương có tiến độ giải ngân vốn quá chậm. Tất cả phải nỗ lực hơn nữa, có những nhóm giải pháp thiết thực để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước: 410.600 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 60.000 tỷ đồng. Cụ thể, vốn đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương là 107.992,259 tỷ đồng; vốn đầu tư của các địa phương là 362.607,741 tỷ đồng.

Trong 8 tháng của năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta là khá toàn diện. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh bị đình trệ. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được xem là giải pháp tích cực để hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế - xã hội. Bên cạnh các giải pháp điều hành và sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, ngày 16 - 7 - 2020 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020. Theo đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực so với những tháng đầu năm, đặc biệt là khối địa phương, ước giải ngân 8 tháng đạt 47% kế hoạch. Thời gian còn lại của năm 2020 là không nhiều, phải thật nỗ lực mới có thể giải ngân hết vốn đã giao.

Tại hội nghị trực tuyến, các bộ ngành Trung ương, nhiều địa phương đã báo cáo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất nhiều nhóm giải pháp để nỗ lực hoàn thành kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với các địa phương để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Đồng chí Bi thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, đồng chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Với Thanh Hóa, năm 2020 có nhiều dự án lớn sử dụng vốn đầu tư công. Ngay sau khi Trung ương thông báo vốn, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã khẩn trương thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý, với tổng số vốn 11.598 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Kể từ sau Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vào tháng 7 - 2020, đến nay tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đã có những chuyển biến rõ rệt, tăng từ 43,8% (thời điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị giao ban tháng 7/2020) lên 66,4%, xếp thứ 11/63 tỉnh thành phố của cả nước về tỷ lệ giải ngân cao. Tính bình quân 6 tháng đầu năm, mỗi tháng tỉnh Thanh Hóa giải ngân vốn đầu tư công đạt 600 tỷ đồng, thì riêng trong hơn 1 tháng từ ngày 15-7 đến nay, giải ngân đạt 1.157 tỷ đồng, gấp 1,9 lần bình quân mỗi tháng trước đó.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những chuyển biến đáng mừng trong giải ngân vốn đầu tư công sau hội nghị giao ban từ tháng 7 đến nay. Đó là tín hiệu đáng mừng, khi các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, cả nước hoàn toàn có thể giải ngân vốn đầu tư với tỷ lệ cao so với kế hoạch. Tuy nhiên, cần thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thì mới có thể giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Trong số đó, vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng chậm, quy trình và các thủ tục đầu tư còn phức tạp, nhiều địa phương, chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt...

Để đẩy nhanh giải ngân vốn trong những tháng còn lại, các bộ ngành, các địa phương phải phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo theo các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về vấn đề liên quan. Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công cần được quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ. Cùng với đó, phải tăng cường giám sát việc thực hiện, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, gây khó khăn, chậm trễ việc triển khai các dự án làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn. Các địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tiến độ, tổ chức giao ban để đốc thức triển khai từng dự án. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, tuy quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhưng cũng phải chú ý đến bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tình trạng gian lận, hối lộ, tiêu cực xảy ra. Với những dự án đã hoàn thành, phải đẩy nhanh các khâu thủ tục thanh toán, quyết toán. Tất cả các bộ ngành, các địa phương liên quan phải xem việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị năm 2020, xem kết quả đạt được là thành tích để chào mừng đại hội đảng các cấp. Nếu không hoàn thành nhiêm vụ, người đứng đầu các bộ ngành, các địa phương pải chịu trách nhiệm.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát lại các dự án đầu tư công liên quan đến ngành mình, cập nhật những khó khăn vướng mắc phát sinh để có hướng tháo gỡ. Các chủ đầu tư dự án có nhiệm vụ liên tục kiểm tra, đốc thúc các nhà thầu thi công. Tất cả phải vì mục tiêu, đến cuối năm, phải giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao (trừ một số dự án ODA do có những nguyên nhân khách quan). Về tiến độ các dự án, phải lưu ý mốc ngày 31 - 8, bởi nếu không bảo đảm tiến độ, đến thời điểm này, Trung ương có thể thu hồi lại vốn để điều chuyển cho nơi khác hoặc dự án khác, lúc ấy chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Với các dự án ODA còn vướng mắc, đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp lại, báo cáo UBND tỉnh. Về các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới hiện còn chậm tiến độ, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh phải tham mưu, mời đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì hội nghị làm việc với các địa phương, các sở ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn. Với từng dự án lớn cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và ngành liên quan nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Riêng tuyến đường bộ ven biển, đồng chí giao Sở Giao thông – Vận tải xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian thi công từng đoạn, kế hoạch giải ngân vốn cho tuyến Nga Sơn – Hoằng Hóa, Sầm Sơn – Nghi Sơn. Các đơn vị liên quan khác cần đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục liên quan cho triển khai thi công, giải ngân vốn cho các dự án.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]