(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 28, 29-8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Trong 2 ngày 28, 29-8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, hội nghị cho ý kiến các nội dung: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 288-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN), giai đoạn 2016-2020; đề án tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nghị quyết đề ra, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt khá, có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn bình quân giai đoạn 2010-2015 và bình quân cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; huy động vốn đầu tư phát triển luôn đạt mức cao; đã khởi công xây dựng và hoàn thành nhiều dự án lớn, đặc biệt là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào vận hành chính thức, có sản phẩm thương mại, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, một số lĩnh vực đạt kết qủa tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Gợi ý thảo luận cho ý kiến vào báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị các đại biểu tập trung phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 5 chỉ tiêu nghị quyết còn thấp so với mục tiêu đến năm 2020, gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm; GRDP bình quân đầu người; huy động vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ đô thị hóa; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm và một số hạn chế về: Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp; nhiều dự án chậm tiến độ so với kế hoạch; môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; nợ đọng, thất thu thuế hàng năm còn nhiều... Những hạn chế trên có vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thường vụ các cấp, giám sát của HĐND và điều hành của UBND các cấp.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành đã phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện 5 chỉ tiêu khó đạt kế hoạch đề ra và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt là công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các số liệu tổng hợp chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), chỉ số năng lực cạnh tranh, bình quân thu nhập đầu người... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Cục Thuế Thanh Hóa nghiên cứu, phân tích đánh giá lại, bảo đảm số liệu phải chính xác, khách quan, khoa học, hoàn thành trước ngày 10-9 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 288-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển KKTNS và các KCN, giai đoạn 2016-2020 - một trong 5 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ: Đến nay, trong KKTNS và các KCN có 377 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động với đa dạng các ngành, lĩnh vực, trong đó qua hai năm thực hiện chương trình (2016-2017), KKTNS và các KCN có 15 dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Một số dự án trọng điểm, quy mô lớn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh, như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn I, xi măng Nghi Sơn... tổng giá trị sản xuất công nghiệp - thương mại, dịch vụ 2 năm đạt 105.188 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 7.667 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 78.500 lao động. Hạ tầng khu kinh tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp đáng kể.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu các ngành đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư tại KKTNS và các KCN, đồng thời đánh giá khách quan những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục về đầu tư hạ tầng, vướng mắc về thủ tục pháp lý trong thu hồi đất giải phóng mặt bằng; quản lý quy hoạch, kêu gọi đầu tư; công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với nhà đầu tư chưa chặt chẽ; ngoài quy hoạch phát triển KKTNS, cần chú ý đến quy hoạch phát triển các KCN...

Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Ban Quản lý KKTNS và các KCN tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bổ sung thêm những phần thiếu chưa được đánh giá trong báo cáo một cách bao quát, toàn diện. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của KKTNS và các KCN trong tỉnh đạt được trong hai năm qua. Đạt được những kết quả đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân. Việc xử lý các vấn đề về tư tưởng tốt, góp phần đưa KKTNS được đánh giá đứng thứ hai cả nước trong 8 khu kinh tế lớn. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng chưa được đồng bộ; hiệu quả xúc tiến đầu tư chưa cao; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, sự phối hợp lãnh, chỉ đạo của các cấp, ngành có những mặt còn hạn chế...

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ có 7 chỉ tiêu, tiên lượng hoàn thành tương đối rõ, nếu tập trung cao, nhiều khả năng đạt và vượt so với kế hoạch. Về giải pháp thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Quản lý KKTNS và các KCN phải tổ chức thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mở rộng KKTNS và quản lý quy hoạch chặt chẽ theo quy định Nhà nước; tiến hành quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, yêu cầu các ngành thực hiện nghiêm; huyện Tĩnh Gia triển khai quy hoạch chi tiết đến cấp cơ sở, cho cán bộ, người dân biết; có chế tài xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định trong quy hoạch, quản lý đất đai. Về hạ tầng: Cơ cấu lại nguồn vốn ngân sách, ưu tiên đầu tư hạ tầng KKTNS, tập trung cao tranh thủ vốn của Trung ương; tập trung tạo cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư hạ tầng các phân khu chức năng các dự án công nghiệp dịch vụ khác, khuyến khích đầu tư dịch vụ hậu cần phục vụ KKTNS. Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, coi trọng các nhà đầu tư trong nước, nhưng phải lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự, bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa, không phát sinh thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà sách nhiễu cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Làm tốt công tác an ninh trật tự, quan tâm đào tạo nhân lực, các thiết chế văn hóa trong KKTNS... Đây là chương trình có tính chất quyết định hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, vì vậy thời gian tới cần sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về phương án thành lập Chi cục Thuế khu vực, tên gọi và địa điểm đặt trụ sở Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Ngày mai 29-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.


Lê Hà


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]