(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thảo luận, cho ý kiến vào Đề án tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Ngày 29-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào Đề án tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đề án tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đảm bảo chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và tăng giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích đất được tích tụ. Phấn đấu đến năm 2020 đạt doanh thu ít nhất 200 triệu đồng/ha/năm, từ năm 2025 phải đạt doanh thu 400 triệu đồng/ha/năm. Tổng diện tích đất được tích tụ tập trung từ năm 2018 đến năm 2025 đạt 68.910 ha. Đề án nêu lên 5 quan điểm tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp để thực hiện tích tụ ruộng đất, trong đó tập trung vào xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai thí điểm; huy động nguồn lực đầu tư; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; tập trung đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo, chuyển dịch lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cho ý kiến vào đề án, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện “dồn điền, đổi thừa”, đến nay, việc “dồn điền, đổi thừa” đã góp phần khắc phục được tình trạng manh mún, tạo điều kiện đẩy mạnh thâm canh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, vấn đề khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng áp dụng công nghệ cao cũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, kết quả tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn khiêm tốn về quy mô và hiệu quả sản xuất do tình trạng manh mún vẫn chiếm tỷ trọng lớn làm cho thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy lợi thế của tỉnh còn gặp khó khăn. Từ những đòi hỏi thực tiễn và xu thế của phát triển sản xuất, việc xây dựng đề án là rất cần thiết. Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất với 4 hình thức tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp, gồm: Dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất; chính quyền thuê đất của nông dân cho doanh nghiệp thuê lại và liên kết, góp ruộng đất để tạo thành vùng sản xuất lớn. Đồng thời đề nghị cần có giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao nâng cao lợi thế cạnh canh, hình thành những vùng sản xuất tập trung, có quy mô hàng hóa lớn, có sự liên kết bao tiêu sản phẩm.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đề án công phu nhằm tạo sức bật mới trong phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu hoàn chỉnh đề án và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe lại và cho ý kiến vào hội nghị sắp tới.

Trong nội dung đề án cần xây dựng theo hướng tập trung phát triển công nghệ cao, tiếp tục khuyến khích thực hiện “dồn điền, đổi thửa” và áp dụng công nghệ 4.0 một cách phù hợp vào sản xuất. Về quan điểm, cần xác định đúng để có định hướng việc thực hiện tích tụ ruộng đất có hiệu quả. Đối với mục tiêu cần tính toán cụ thể để xây dựng theo hướng tăng giá trị sản xuất nhằm hướng vào doanh nghiệp là chính, vì có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp mới có sự phát triển bền vững tạo nên những phương thức mới trong sản xuất, làm thay đổi mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đề án cần tập trung xây dựng các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp. Đồng thời tăng cường vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng phát triển theo công nghệ cao. Về hình thức, 4 hình thức tích tụ ruộng đất nêu trong đề án cần nghiên cứu, rà soát kỹ càng, thấu đáo nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với cơ chế, chính sách, cần rà soát lại cơ chế, chính sách của Trung ương, xác định rõ những cơ chế, chính sách đã ban hành, từ đó áp dụng nhằm khuyến khích các đối tượng tham gia đầu tư vào nông nghiệp được thụ hưởng và có hướng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Đề án nghiên cứu, phục dựng và phát triển giá trị các lễ hội tiêu biểu, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc phục vụ phát triển du lịch. Với mục tiêu xây dựng lễ hội mới mang sắc thái đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa; xây dựng thành sản phẩm mang thương hiệu du lịch tỉnh Thanh Hóa; lựa chọn, tập trung đầu tư, khai thác, phát huy một số lễ hội tiêu biểu và loại hình văn hóa dân gian đặc sắc trở thành sản phẩm du lịch, hoặc hỗ trợ làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch nhằm phục vụ, thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa. Đề án đề xuất lựa chọn 1 lễ hội mới mang sắc thái đặc trưng tỉnh Thanh Hóa đó là Lễ hội Tình yêu - Hòn trống mái, Sầm Sơn tổ chức vào tháng 3 hằng năm; tổ chức 4 lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh gồm: Lễ tế Giao (tại Khu Di tích Đàn tế Nam Giao), Lễ hội Lam Kinh (tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh), Lễ hội hương sắc vùng cao Thanh Hóa tổ chức 2 năm/lần luân phiên giữa các khu, điểm du lịch của các huyện miền núi; phục dựng, hướng tới tổ chức lễ hội với quy mô cấp tỉnh tại Di tích Phủ Trịnh và Khu lăng miếu Triệu Tường. Lựa chọn 4 hoặc 5 lễ hội tiêu biểu tổ chức với quy mô cấp huyện đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch độc lập, từng bước hình thành và bổ trợ cho sản phẩm, thương hiệu du lịch Thanh Hóa; bảo tồn, phát huy 6 loại hình văn hóa dân gian đặc sắc có khả năng trình diễn tại các khu, điểm du lịch để bổ trợ cho sản phẩm du lịch phục vụ du khách.

Đồng chí Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến kết luận hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Với truyền thống 990 năm, Thanh Hóa là tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa, vùng đất địa linh, nhân kiệt, có hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và văn hóa dân gian nên để du lịch Thanh Hóa phát triển và có thương hiệu riêng là rất cần thiết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng đề án với mục tiêu phát triển du lịch cần có sự liên kết các vùng, miền, lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc nhằm mở thêm hướng phát triển mới. Cùng với đó, bảo tồn và phát huy những lễ hội đã được nhân dân quan tâm và có kế hoạch phát triển tổ chức các lễ hội theo quy mô cấp tỉnh, như: Lễ hội Lam Kinh, lễ hội Bà Triệu, lễ hội Lê Hoàn có tính kết nối và thổi hồn vào sự kiện. Cùng với đó, cần nghiên cứu và có sự đổi mới để tổ chức quy mô rộng hơn, thu hút được nhiều du khách trong tỉnh và ngoài tỉnh, có nghiên cứu đến quảng bá để hằng năm cứ đến thời gian tổ chức lễ hội du khách lại nhớ về để tham quan, du lịch. Đối với việc tổ chức Lễ hội Hương sắc vùng cao cần nghiên cứu, trước mắt tiếp tục tổ chức như những năm trước đây, nhưng cần chuyên nghiệp hơn và nâng tầm để phát triển. Về Lễ hội Tình yêu - Hòn trống mái, Sầm Sơn cần tiến hành làm để xây dựng thương hiệu; bên cạnh đó, TP Sầm Sơn cần nghiên cứu những nét đặc trưng riêng, tạo thương hiệu. Có gắn kết giữa Lễ hội Tình yêu - Hòn trống mái với du lịch Quảng trường biển sắp được đầu tư xây dựng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, thay Lễ tế Giao thành “Festival Di sản Thành Nhà Hồ” theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời nghiên cứu một số lễ hội văn hóa dân gian như lễ hội đền Am Tiên, lễ hội Đồng Cổ, lễ hội Mai An Tiêm, lễ hội cầu Ngư ở những xã ven biển... Các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, các trò diễn văn hóa dân gian cần có kế hoạch nghiên cứu phục dựng để phát triển, làm nổi bật một số loại hình, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hóa trong việc phục dựng và phát huy giá trị các lễ hội tiêu biểu, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc phục vụ phát triển du lịch, nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh mà ngành du lịch Thanh Hóa sẵn có.


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]