(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 28 - 7 - 2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Thông tri số 02- TT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 28 - 7 - 2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Thông tri số 02- TT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức XDNTM”. Ảnh: Lê Hà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 46 - CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 02- TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; đặc biệt là Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27 - 4 - 2 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 20 - 1 - 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết số 02 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật… Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm, phân biệt đối xử với phụ nữ.

Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và cán bộ cơ quan Hội tiếp thu nội dung tập huấn chuẩn bị đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Lê Hà

Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc xây dựng báo cáo chính trị phải bảo đảm các yêu cầu tại Chỉ thị số 46 - CT/TW. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Lựa chọn giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp hội phụ nữ khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện, có sự kế thừa và phát triển, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đủ sức khỏe, uy tín, quan tâm bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, thực hiện tốt việc giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho các cấp ủy, chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cấp trên trực tiếp trong công tác chuẩn bị nguồn nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức hội.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành, chức năng phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Hội LHPN các cấp tổ chức đại hội thành công. Hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Tập trung lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Hỗ trợ trao con giống cho chị em phụ nữ xã Trung Lý (Mường Lát) tham gia phát triển sản xuất. Ảnh: Phong Sắc

Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 46 - CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 02 - TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp xã, cấp huyện.

Thời gian tiến hành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở trong quý I, hoàn thành trong quý II/2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021; Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII hoàn thành trong quý IV/2021.

Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]