(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Ngày 19-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực có liên quan; lãnh đạo các văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, dự.

Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Báo cáo của lãnh đạo huyện Tĩnh Gia cho thấy: Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo GPMB tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của các sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, công tác GPMB huyện Tĩnh Gia đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2010-2017, tổng số dự án tại KKT Nghi Sơn nói riêng và trên địa bàn huyện Tĩnh Gia nói chung là 198 dự án có quy mô lớn, vừa và nhỏ. Tổng số lượt hộ bị ảnh hưởng do bị thu hồi đất tại các dự án là 33.285; tổng số tiền bồi thường đã chi trả 4.749,31 tỷ đồng, tương ứng với bàn giao 2.708 ha đất và bàn giao gần 200 km đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, đê điều cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công đúng tiến độ, giao đất tái định cư cho khoảng gần 3.000 hộ dân thuộc diện di dời GPMB các dự án. Riêng trong năm 2017, tổng số dự án GPMB trên địa bàn huyện là 116 dự án, với tổng số dự án triển khai thực hiện trong năm là 85 dự án. Kinh phí phê duyệt bồi thường GPMB là 376,36 tỷ đồng cho 4.341 lượt hộ gia đình, cá nhân; tổ chức chi trả 339,41 tỷ đồng cho 3.593 lượt hộ dân; giao đất tái định cư cho 66 hộ và bàn giao 409,31 ha đất, 49,64 km đường giao thông và đường ống nước cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Tại Công văn số 8081/UBND-KTTC ngày 13-7-2017 UBND tỉnh đã điều chỉnh giao nhiệm vụ GPMB cho huyện Tĩnh Gia với diện tích 487,36 ha tại 42 dự án. Trong quá trình thực hiện, có 14 dự án huyện không triển khai công tác GPMB. Đối với 28 dự án còn lại với tổng diện tích giao thực hiện là 315,26 ha, huyện đã thực hiện ký cam kết tiến độ với các nhà đầu tư, tập trung thực hiện và đã bàn giao 315,26 ha cho các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công thực hiện dự án, đạt 100% kế hoạch giao. Mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ GPMB ở một số dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu, đến nay còn một số tồn đọng, vướng mắc kéo dài; đặc biệt là một số dự án hạ tầng giao thông vốn ngân sách trong KKT Nghi Sơn, như: Dự án đường Đông Tây 4 đoạn từ Quốc lộ 1A đi cao tốc Bắc Nam; dự án đường Bắc Nam 2 KKT Nghi Sơn...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của KKT Nghi Sơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy Tĩnh Gia trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB trong KKT Nghi Sơn thời gian qua. Tuy nhiên, dù lãnh đạo tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, nhiều kết luận liên quan tới công tác GPMB trên địa bàn huyện, đến nay nhiều nội dung vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án và hiệu quả đầu tư, môi trường đầu tư. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này theo đồng chí ngoài nguyên nhân khách quan, cơ bản là những nguyên nhân chủ quan từ cấp huyện, cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ý chí quyết tâm của BTV Huyện ủy đối với công tác GPMB chưa đủ mạnh; các ngành, các cấp của huyện, nhất là cấp xã chưa vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cấp cơ sở tham gia, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; một số ngành cấp tỉnh chưa tập trung cao cùng với huyện Tĩnh Gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng cấp tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Tĩnh Gia để thực hiện tốt nhất công tác GPMB, không để vì GPMB mà làm chậm thực hiện tiến độ các dự án, ảnh hưởng đến quá trình xúc tiến đầu tư. Đối với BTV Huyện ủy Tĩnh Gia, đề nghị nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo, điều hành công tác GPMB trong thời gian qua; tổ chức rà soát lại những kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, xem xét nội dung nào đã làm được, nội dung nào chưa làm được để lập kế hoạch cụ thể giải quyết trong thời gian ngắn; phân công cụ thể tổ chức, cá nhân thực hiện từng việc của từng dự án theo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy qua Văn phòng Tỉnh ủy vào ngày 31-3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao nhận thức của toàn đảng bộ và nhân dân về tầm quan trọng của KKT Nghi Sơn và từng dự án. Tiếp tục tổ chức thực hiện đúng và tốt các quy định của pháp luật trong công tác GPMB và giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với từng dự án theo nguyên tắc chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành vận dụng với khả năng cao nhất giải quyết cho nhân dân. Việc bố trí tái định cư phải đảm bảo điều kiện sống nơi ở mới tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho nhân dân. Làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, quy định của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc để vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của tỉnh, ủng hộ các nhà đầu tư. Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu củng cố kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GPMB trong KKT Nghi Sơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, xử lý vấn đề này; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp. Huyện Tĩnh Gia tập hợp lại các vướng mắc trong quá trình thực hiện từng dự án cụ thể báo cáo để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải quyết. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong vướng mắc, khó khăn của từng dự án, kể cả trách nhiệm của nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đổi mới theo từng dự án, từng nhà đầu tư. Đối với một số dự án dang dở ở KKT Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp lại báo cáo để Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu bố trí kinh phí giải quyết. Các ban đảng, các đoàn thể chính trị với chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đối với huyện Tĩnh Gia và các cơ quan chức năng cấp tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng công tác dân vận, góp phần giúp huyện Tĩnh Gia hoàn thành tốt công tác GPMB trong thời gian tới.


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]