(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường vai trò của mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số

Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó có Quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ bằng việc coi công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là một nhiệm vụ quan trọng đưa vào chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp mục tiêu phát triển thiên niên kỷ theo Quyết định số 1557. Việc tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, người dân để đề ra các giải pháp phù hợp trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm sớm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.


Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]