(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trong tỉnh đã chấp hành tốt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị mua và đọc báo Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị; Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trong tỉnh đã chấp hành tốt.

Tháng 6-2018, số đảng bộ cơ sở đặt mua báo Thanh Hóa là 946/1.100, bằng 86%; số chi bộ cơ sở đặt mua báo Thanh Hóa là 7.066/8.737, bằng 81%. Các huyện có tỷ lệ đặt mua báo Thanh Hóa cao là: Quảng Xương, Thọ Xuân, Quan Sơn... Huyện có tỷ lệ đặt mua báo Thanh Hóa thấp là: Tĩnh Gia, Yên Định, TP Thanh Hóa...

Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cùng với việc kiểm tra, nhắc nhở để 100% các đảng bộ, chi bộ khối phường, xã, thị trấn đặt mua, đọc báo Đảng cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, khối trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang... đặt mua và đọc báo Đảng.


Minh Đạo


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]