(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-6-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Qua 5 năm triển khai chỉ thị (2014 – 2019), vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí ngày càng được nâng cao, các giải pháp PCTN được triển khai  đồng bộ, hiệu quả hơn, số vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng cao so với trước đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc.

Ngày 10-6-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Qua 5 năm triển khai chỉ thị (2014 – 2019), vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí ngày càng được nâng cao, các giải pháp PCTN được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, số vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng cao so với trước đây.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã ban hành hơn 6.800 văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát (KTGS) việc thực hiện công tác PCTN, lãng phí. Các cấp ủy đã đưa chương trình KTGS về PCTN, lãng phí vào chương trình KTGS hằng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 10 đoàn kiểm tra về công tác PCTN, lãng phí đối với ban thường vụ 10 huyện, thị, thành ủy và 10 đảng ủy, ban lãnh đạo các sở, ngành, thành lập 5 đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành lập 5 đoàn kiểm tra về công tác nội chính, PCTN, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 5 ban thường vụ huyện, thị, thành ủy. Qua kiểm tra, rà soát đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị thu hồi hơn 6,5 tỷ đồng tiền sai phạm và 129m2 đất, yêu cầu giảm trừ quyết toán gần 6 tỷ đồng, chuyển 43 kết luận thanh tra sang cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền gần 5 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

Đồng chí Trần Mạnh Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân cho biết, qua các cuộc kiểm tra, rà soát của các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã giúp cho cấp ủy các địa phương, đơn vị rất nhiều, chỉ rõ những ưu điểm và những mặt còn hạn chế, thiếu sót, qua đó để có biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh PCTN, lãng phí và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân, xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã tiến hành nhiều cuộc KTGS chuyên đề về nội dung này. Qua đó giúp cấp ủy nắm tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm xảy ra.

Tại Yên Định, quán triệt Chỉ thị 19-CT/TU, trong kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kết luận thanh tra, kiểm toán, chỉ đạo thành lập các tổ công tác đặc biệt, các đoàn thanh tra liên ngành để xem xét, xử lý các vụ việc, vấn đề xảy ra ở cơ sở để chấn chỉnh kịp thời, tăng cường công tác KTGS gắn với công tác PCTN, lãng phí góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Hàng loạt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, ngày càng phát huy hiệu quả trong 5 năm qua. Các địa phương, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, ban hành mới 173 văn bản; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 807 văn bản liên quan nhằm khắc phục sơ hở trong cơ chế, chính sách để tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 2.222 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, phát hiện, chấn chỉnh 54 đơn vị vi phạm, từ đó từng bước đưa việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, nhất là trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, quy hoạch, dự án đầu tư, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất... ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc hơn. Việc xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn đi vào nền nếp, đúng quy định; toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.098 người theo Nghị định số 150 và Nghị định 158 của Chính phủ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 1 trường hợp cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập không trung thực đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, qua công tác thanh tra, kiểm tra, có 6 cán bộ, đảng viên là người đứng đầu địa phương vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật về Đảng.

Trong 5 năm qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành 251 cuộc KTGS đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về công tác PCTN; đã xử lý 5 tập thể, 68 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí, cố ý làm trái quy định; đã thi hành kỷ luật 68 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 24, cảnh cáo 21, cách chức 2, khai trừ 21.

Theo thống kê, số vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử trong 5 năm qua tại Thanh Hóa tăng cao nhất từ trước đến nay, các cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 131 vụ, 271 bị can về kinh tế, tham nhũng (trong đó có 32 vụ án tham nhũng, 99 vụ án kinh tế); truy tố 79 vụ, đưa ra xét xử 78 vụ; thu hồi gần 11,615 tỷ đồng là tài sản của các vụ án về tham nhũng, kinh tế; trong đó nhiều vụ việc, vụ án được phát hiện, xử lý từ cấp huyện, đã từng bước khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Những kết quả bước đầu quan trọng trong cuộc đấu tranh PCTN đã củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy, chính quyền. Tuy nhiên, bên cạnh đó, thẳng thắn nhìn nhận thì vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém, chưa phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, toàn dân trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Tình trạng tham nhũng “vặt” vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực.... Tham nhũng làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ, bởi vậy đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong nhiều phát biểu đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải xác định PCTN là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, tuyệt nhiên không được tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Đồng thời nhiều quy định mới của Đảng, pháp luật Nhà nước tiếp tục được sửa đổi, ban hành nhằm kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn, lấp những kẽ hở, lỗ hổng mà những kẻ cơ hội hòng lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu trong đấu tranh PCTN, lãng phí; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó cần coi trọng, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí và nhân dân để huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội trong việc giám sát, phát hiện, đấu tranh với hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

Việt Linh


Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]