(Baothanhhoa.vn) - Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường hoạt động giám sát cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Thiệu Hóa.

Qua hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC giai đoạn 2015 - 2017 tại một số huyện trong thời gian vừa qua cho thấy công tác CCHC, cải cách TTHC tại cấp huyện đã có những chuyển biến.

Tại huyện Cẩm Thủy, công tác CCHC đã được huyện quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2017, danh mục TTHC áp dụng chung tại cấp huyện là 212 thủ tục. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền đã được giải quyết qua bộ phận một cửa. Tỷ lệ hồ sơ được thực hiện đúng hạn đạt cao. Năm 2015, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98%, năm 2016 đạt 97,2%, năm 2017 đạt 98,8%. Các hồ sơ giải quyết chậm chủ yếu liên quan đến thủ tục đất đai nhưng nguồn gốc đất không rõ ràng, mất nhiều thời gian trong xác minh...

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hằng năm, huyện Thiệu Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; đồng thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, chức trách của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong giai đoạn 2015 - 2017, UBND huyện đã hệ thống hóa các TTHC, tiến hành rà soát, cập nhật theo quy định. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được công khai là 224 thủ tục, cấp xã là 216 thủ tục. Trung tâm hành chính công huyện đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế của bộ phận một cửa trước đây, đồng thời nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công. Huyện đã triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, đã triển khai ở mức độ 3 và có những dịch vụ đã được triển khai mức độ 4; đặc biệt đã xây dựng được phần mềm riêng để thực hiện công tác CCHC đồng bộ trong toàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC, hằng năm, ngay từ đầu năm, UBND huyện Như Xuân đã xây dựng, ban hành các kế hoạch CCHC, kiểm tra cải cách TTHC, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của đơn vị mình. Huyện đã tập trung rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC, nhiều TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 1/3, một số thủ tục như chứng thực, xác nhận được giải quyết trong ngày. Hiện nay, các TTHC được công bố, cập nhật kịp thời tại trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. 224 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết công khai tại trung tâm hành chính công huyện. 8 tháng năm 2018, trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 2.181 hồ sơ (tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai), đã giải quyết đúng hạn 1.636 hồ sơ, đạt 75%; chậm 61 hồ sơ (chiếm 2,8%); các hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC, cải cách TTHC ở các đơn vị cũng bộc lộ những mặt còn hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTHC đến người dân vẫn chưa thường xuyên; trách nhiệm người đứng đầu, nhất là lãnh đạo các phòng, ban và chủ tịch UBND các xã chưa tham mưu tốt cho chủ tịch UBND huyện quyết liệt trong công tác CCHC. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có lúc, có nơi chưa thật sự nhịp nhàng. Việc cập nhật các TTHC mới trên trang thông tin điện tử của huyện có nơi còn chậm. Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về CCHC còn thiếu, chưa có trình độ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về CCHC chưa đầy đủ, sâu sắc. Các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất còn thiếu; dẫn đến kết quả thực hiện CCHC chưa đạt như mục tiêu đề ra.

Để công tác CCHC, cải cách TTHC đạt hiệu quả cao, qua các cuộc giám sát, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các đơn vị được giám sát phát huy các ưu điểm, kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục sớm những hạn chế, tồn tại mang tính chủ quan. Thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC của tỉnh và của Trung ương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra về CCHC. Tổ chức niêm yết, công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC mới tại trung tâm hành chính công các huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn, trên cổng thông tin điện tử của huyện, bảo đảm công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm các TTHC không còn phù hợp, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Đồng thời phát huy tốt vai trò của HĐND, ủy ban MTTQ huyện trong việc cùng giám sát công tác CCHC và giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.


Bài và ảnh: Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]