(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP- AN) tỉnh, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN, các cấp, các ngành thường xuyên xác định nhiệm vụ giáo dục QP- AN là nội dung quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng ở từng địa ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP- AN) tỉnh, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN, các cấp, các ngành thường xuyên xác định nhiệm vụ giáo dục QP- AN là nội dung quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng ở từng địa phương, cơ sở.

Vì vậy Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được bổ sung, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng cán bộ, giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên, học viên trong hệ thống nhà trường, phổ biến kiến thức QP - AN cho toàn dân được quan tâm chỉ đạo từ xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh trong bảo đảm giáo viên, giảng viên thực hiện môn học giáo dục QP - AN. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng. Đào tạo lớp trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở khóa 8 tại Trường Quân sự tỉnh cho 142 đồng chí. Kết quả bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2 là 96/95 đồng chí; đối tượng 3 là 137 lớp với 10.828/10.737 đồng chí, vượt 8% so với chỉ tiêu; đã bồi dưỡng xong cho cán bộ thuộc đối tượng 3, 4 theo Thông tư 24 của Bộ Quốc phòng.

Khánh Trình (Bộ CHQS tỉnh)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]