(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 31-5-2019, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập đơn vị hành chính. Với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đạt hơn 94% và tỷ lệ cử tri đồng ý đạt hơn 90%, đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh: Đồng thuận, thống nhất cao

Tính đến ngày 31-5-2019, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập đơn vị hành chính. Với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đạt hơn 94% và tỷ lệ cử tri đồng ý đạt hơn 90%, đã thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả, hiệu lực, góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh: Đồng thuận, thống nhất cao

HĐND huyện Đông Sơn tổ chức kỳ họp thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Ảnh: Thanh Huê

Chú trọng tuyên truyền, vận động

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và chương trình phát triển đô thị của tỉnh năm 2019, huyện Thọ Xuân đã xây dựng đề án sáp nhập nguyên trạng xã Xuân Thắng (nằm liền kề) vào thị trấn Sao Vàng để mở rộng diện tích thị trấn Sao Vàng.

Đồng chí Cao Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng cho biết: Ban đầu khi triển khai chủ trương, bà con nhân dân một số thôn phân vân vì xã có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi sáp nhập liệu người dân có còn được hưởng chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số không. Với anh em cán bộ, công chức, viên chức xã dù xác định đây là chủ trương lớn, nhưng liên quan đến việc sắp xếp, bố trí công ăn việc làm nên cũng có tâm tư. Trên cơ sở kế hoạch, đề án, hướng dẫn của tỉnh, huyện và nắm bắt tình hình thực tế, xã đã triển khai các bước theo đúng lộ trình. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tuyên truyền ngày 3 lần trên hệ thống truyền thanh xã, tổ chức các tổ công tác trao đổi, vận động, giải thích, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân. Về lịch sử địa giới hành chính, trước đây thị trấn Sao Vàng được tách ra từ một phần xã Xuân Thắng nên nay sáp nhập là phù hợp. Mặt khác, Xuân Thắng và thị trấn Sao Vàng thuộc quy hoạch đô thị Lam Sơn – Sao Vàng nên việc sáp nhập xã vào thị trấn là theo xu thế phát triển. Một số vấn đề cán bộ, nhân dân băn khoăn, huyện đã có hướng dẫn rất cụ thể như: Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức xã, cán bộ khối đảng, đoàn thể, HĐND, người hoạt động không chuyên trách; về việc chuyển đổi giấy tờ cho công dân khi có nhu cầu. Đối với trường học, trạm y tế xã, thị trấn, giữ nguyên trạng như hiện nay, duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng, xáo trộn... Sau sáp nhập, trụ sở đơn vị hành chính mới vẫn đặt tại xã Xuân Thắng. Sau khi được tuyên truyền, vận động, giải thích, cán bộ, nhân dân đã có sự đồng thuận, thống nhất cao. Do đó khi tiến hành lấy ý kiến cử tri vào ngày 12-5, chỉ trong buổi sáng, đã có 99,52% cử tri tham gia bỏ phiếu, 97,07% ý kiến cử tri đồng thuận đề án sáp nhập. Đến ngày 20-5, HĐND xã đã tiến hành họp thống nhất thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Thọ Xuân có số lượng đơn vị hành chính sắp xếp nhiều nhất tỉnh trong đợt này, sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn, có 231 cán bộ, công chức và 209 người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng. Với quyết tâm cao, cách làm đồng bộ, bài bản, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, bám sát cơ sở, giải đáp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nên tuy khối lượng công việc nhiều, khó khăn, nhưng Thọ Xuân là một trong những huyện triển khai thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Huyện Quảng Xương có 7 xã, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp thành 3 xã, thị trấn. Sau khi sắp xếp toàn huyện còn 26 đơn vị hành chính trực thuộc. Thời gian qua do sắp xếp cán bộ chủ chốt của huyện nên tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bị chậm.

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Huyện ủy huyện Quảng Xương cho biết: Sau khi kiện toàn nhân sự chủ chốt, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện, giao trực tiếp cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Huy động các đồng chí trong thường trực huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, tham gia ban chỉ đạo. Đến ngày 27-5, có 3/7 đơn vị hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, đạt tỷ lệ quy định. Còn 4 đơn vị là Quảng Phúc, Quảng Vọng, Quảng Lợi, Quảng Định là những đơn vị cuối cùng của tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri, bảo đảm trước mốc thời gian 31-5 như kế hoạch chung. Quá trình triển khai tại các đơn vị, có vướng mắc như khi sáp nhập xã Quảng Vọng với xã Quảng Phúc, phương án lấy tên đơn vị hành chính mới là Quảng Phúc thì một số người dân ở Quảng Vọng chưa thống nhất cao. Tuy nhiên, trong tuyên truyền, chúng tôi cũng đã giải thích cho bà con hiểu việc lấy tên Quảng Phúc là phù hợp, vì Quảng Vọng trước đây cũng tách từ Quảng Phúc ra nên lấy tên Quảng Phúc là đúng theo quy định. Tên Quảng Phúc cũng là cái tên đẹp, có ý nghĩa. Sau khi được giải thích, tuyên truyền, cơ bản nhân dân xã Quảng Vọng đã thống nhất lấy tên gọi mới là Quảng Phúc. Khó khăn nhất trong việc sắp xếp là bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Ban thường vụ đã giao cho ban tổ chức huyện ủy chủ trì, cùng với thường trực HĐND, các trưởng đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho ban thường vụ phương án sắp xếp, động viên anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc

Quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhiều địa phương đề nghị tỉnh cần có văn bản hướng dẫn đối với các hội đặc thù, đoàn thể; về việc thực hiện các công trình, dự án có tính chuyển tiếp; về việc sử dụng trụ sở; công tác bố trí sắp xếp cán bộ đảng, đoàn thể, cán bộ lãnh đạo...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Đến nay MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có hướng dẫn về việc thành lập các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập. Riêng Tỉnh đoàn vì có một số nội dung vượt quá thẩm quyền nên đang xin ý kiến Trung ương đoàn. Đối với thành lập tổ chức đảng ở các xã, thị trấn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự thảo xong hướng dẫn, còn một số vấn đề đang xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vấn đề sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách là việc khó khăn nhất, vì vậy sẽ có sự cân nhắc thấu đáo, bảo đảm có lý, có tình.

Để tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thời gian qua công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đã được các sở, ngành thực hiện kịp thời. Sở Nội vụ đã có hướng dẫn về tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; trình tự, mẫu hóa đề án, phiếu lấy ý kiến cử tri, biên bản, tờ trình, nghị quyết. Các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... có hướng dẫn về công tác tài chính, đất đai, lao động, chuyển đổi giấy tờ của cá nhân, tổ chức. Sở Kế hoạch – Đầu tư đã có hướng dẫn về việc chuyển chủ đầu tư, bàn giao các dự án chuyển tiếp.

Tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh ngày 27-5, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã có chỉ đạo: Về trụ sở làm việc, theo phương án giao cho huyện quyết định. Tùy vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, trước mắt có thể vẫn sử dụng cả hai trụ sở hiện tại. Về công tác cán bộ, trước mắt giữ nguyên trạng, sau khi có đề án cụ thể về cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, từng bước sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, giải đáp những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về việc sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị đề án của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho biết: Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 và Nghị quyết số 32/NQ-CP đã đề ra một số giải pháp để giải quyết việc cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sắp xếp. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa thật sự hấp dẫn để giải quyết chế độ. Do đó, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để ban hành một số chính sách giải quyết theo nhu cầu thực tiễn của địa phương đã được sắp xếp. Để đảm bảo cho việc sắp xếp đồng bộ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp tới, Bộ Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ cần có hướng dẫn trong việc tổ chức sắp xếp các đơn vị tương ứng cho phù hợp với đề án sắp xếp chung cấp huyện và cấp xã.

Bảo đảm tiến độ theo kế hoạch

Qua rà soát, toàn tỉnh có 143 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc 26 huyện, thị xã, thành phố thuộc phạm vi sắp xếp, trong đó có 69 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn (66 đơn vị thuộc diện sắp xếp theo kế hoạch và 3 đơn vị mới rà soát chưa đạt cả hai tiêu chuẩn), 74 đơn vị liền kề với các đơn vị hành chính phải sắp xếp hoặc đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị. Theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh sẽ sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn thành 67 xã, phường, thị trấn, giảm 76 đơn vị (11,9%) và thành lập thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ có 559 đơn vị hành chính cấp xã gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn.

Tính đến ngày 31-5-2019, các đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về thành lập, nhập đơn vị hành chính, với tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến đạt hơn 94% và tỷ lệ cử tri đồng ý đạt hơn 90%. Đến nay cơ bản các xã, thị trấn đã tổ chức họp HĐND cùng cấp thống nhất, thông qua đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, các xã, phường, thị trấn còn lại sẽ tổ chức họp trước ngày 5-6-2019. HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp trước ngày 10-6-2019.

Với việc chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn để hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]