(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng 2-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp, hành động nhằm mục tiêu thực hiện vượt mức các kế hoạch đặt ra, đó là: Tập trung triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển; các giải pháp phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; triển khai hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Các nhóm giải pháp này được hoạch định nhằm mục tiêu tạo lập một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của tất cả các chỉ tiêu tỉnh đặt ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày thông báo các chỉ tiêu kế hoạch do ngành chủ trì; đồng thời hướng dẫn một số giải pháp để các địa phương khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra. Cụ thể như, với kế hoạch phát triển doanh nghiệp, toàn tỉnh phấn đấu năm 2019 thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc Kết luận số 55-KL/TU về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; các nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá; chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp...Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2019 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với kế hoạch giải phóng mặt bằng, các địa phương tập trung nguồn lực tập trung 100% cho công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ các dự án đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đã bố trí đủ nguồn vốn. Về kế hoạch giảm nghèo, toàn tỉnh phấn đấu giảm 23.930 hộ nghèo, đưa tỷ lệ giảm nghèo xuống 3,35%. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị địa phương cập nhật, rà soát lại các chỉ số dữ liệu về hộ nghèo, trong đó tập trung vào nguyên nhân cụ thể, từ đó hình thành giải pháp tác động có hiệu quả trong công tác giảm nghèo thời gian tới. Các sở, ngành được phân công giúp đỡ các xã nghèo phải xây dựng được các giải pháp thiết thực, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững...

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng phát biểu, thảo luận khái quát về tình hình kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cũng như những đề xuất của địa phương trong việc thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu, việc huy động các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho doanh nghiệp, người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong năm qua đã giúp tỉnh ta đạt được những thành quả vượt bậc. Trong tâm thế mới, trên cơ sở những thành tựu đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, tâm huyết, trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; sáng tạo, bứt phá, tăng tốc trong các giải pháp thực hiện để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, các địa phương thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể như sau: Thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế còn tồn tại về kinh tế - xã hội trong năm 2018 để nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục; lựa chọn những vấn đề mũi nhọn để huy động nguồn lực, dồn trọng tâm, trọng điểm để quyết tâm thực hiện. Trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, coi sản xuất là nền tảng của sự phát triển. Tập trung cao độ cho việc tổ chức thực hiện, giải phóng mặt bằng các dự án lớn. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội như: An toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, các vấn đề về bình đẳng giới, xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa thân thiện, mến khách... Giữ vững và phát huy thành tích cao trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao... Để thực hiện được những nhiệm vụ này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sự vào cuộc thật sự trách nhiệm của các cấp, các địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong thời gian tới, công tác thanh tra thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ được thực hiện bài bản hơn; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu.

Sáng tạo, bứt phá, tăng tốc để hoàn thành vượt mức mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư và những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã cụ thể hóa những nội dung cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các địa phương về những đề xuất và giải pháp giải quyết trong vấn đề nguồn nhân lực thực hiện các công việc chuyên môn. Với một số chỉ tiêu các ý kiến thảo luận cho rằng cao so với tiềm năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nghiên cứu, xem xét và đề xuất một cách phù hợp ngay trong chiều ngày 2-1 để UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành kế hoạch. Để thực hiện thắng lợi toàn diện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương bám sát sự điều hành, lãnh đạo, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo; các ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chỉ tiêu do đơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; các địa phương căn cứ mục tiêu đặt ra để giao chỉ tiêu xuống cấp dưới, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Trong năm 2019, vấn đề giải phóng mặt bằng phải được các địa phương quan tâm đặc biệt, tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án, thúc đẩy thu hút đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sự vào cuộc của lãnh đạo các địa phương đối với công tác thu ngân sách. Lĩnh vực phát triển đô thị, sáp nhập các xã, phường, thị trấn cần tập trung các giải pháp thực hiện. Công tác giảm nghèo được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như điện, đường, các mô hình giảm nghèo... Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hoàn thiện các khu tái định cư, tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]