(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, trong những năm qua, tổ chức công đoàn đã phát động sâu rộng trong công nhân, viên chức và người lao động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, trong những năm qua, tổ chức công đoàn đã phát động sâu rộng trong công nhân, viên chức và người lao động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Công nhân Công ty CP Sản xuất thương mại và Đầu tư Việt Thanh thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thanh Huê

Thi đua là động lực để khơi dậy tinh thần yêu nước, khắc phục những mặt yếu kém, tăng cường sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ sở và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệu quả rõ rệt của phong trào thi đua do công đoàn khởi xướng đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm mới được thực hiện, làm lợi nhiều tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã xuất hiện nhiều cán bộ, CNVCLĐ giàu ý chí cách mạng, năng động sáng tạo, tìm ra các giải pháp để đem lại hiệu quả, nhất là trên mặt trận kinh tế, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt ngày càng nhiều và đa dạng, tiêu biểu cho truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công đoàn, vì vậy đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và chính quyền đồng cấp để tổ chức triển khai phong trào cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng nhằm đem lại hiệu quả thiết thực và duy trì thường xuyên phong trào thi đua.

Hàng năm tổ chức phát động thi đua trong CNVCLĐ, tổ chức ký kết và giao ước thi đua, tạo không khí phấn khởi hăng say thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ. Sau mỗi đợt phát động thi đua, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn báo cáo kết quả về công đoàn cấp trên để có hình thức, biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Phát động CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, nhằm tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo, hiệu quả giải quyết những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong công tác, trong quản lý kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, điển hình, như: Đề tài “Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin One Office vào quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao trình độ công nghệ thông tin và tăng thu nhập cho người lao động” của bà Trịnh Thị Loan, Giám đốc Công ty CP Dạ Lan Thanh Hóa; giải pháp “Khắc phục phớt chắn dầu máy bơm định lượng phèn”, “Cải tiến kỹ thuật sửa chữa gối đỡ bi của máy bơm bằng phương pháp hàn giảm áp để cấy đồng vào gối đỡ bi, giúp máy bơm làm việc ổn định, tuổi thọ của vòng bi tăng” của ông Lê Nhật Công, công nhân bậc 5/7 Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hóa, thuộc Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa; giải pháp “Thiết kế hệ thống in hoa văn trên máy in từ cơ cấu đẩy bằng lò xo sang cơ cấu đẩy bằng pít-tông dùng khí nén và hệ thống tự động đưa gạch ra sau khi in”, “Thay thế hệ thống tráng men dây đai liền bằng hệ thống tráng men tách dây đai” của ông Đỗ Đức Ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị Thanh Hóa; giải pháp “Cải tiến hệ thống điện, phục hồi máy dán cạnh thẳng tự động Brandt”, “Cải tiến máy đột lỗ thủ công sang máy đột lỗ tự động” của ông Phạm Minh Thắng, tổ trưởng cơ điện, Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức Thanh Hóa. Các giải pháp, sáng kiến góp phần ổn định sản xuất công tác, tạo thêm việc làm, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, đi sâu khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, gắn với đầu tư thiết bị, công nghệ mới sản xuất, kinh doanh, nhiều đơn vị đã có bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm trong cơ chế thị trường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn, phát động các phong trào thi đua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị lựa chọn và xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như bản tin Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, website Công đoàn Thanh Hóa, báo Lao động, báo Thanh Hóa... về các cách làm hay, nhiều giải pháp sáng kiến hiệu quả để nhân rộng, học tập. Chỉ đạo các đơn vị quan tâm đến việc nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, định kỳ tổ chức các hình thức tôn vinh, gặp mặt các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tuyên truyền, xây dựng và học tập các điển hình tiên tiến được coi trọng và từng bước đi vào thực chất hơn. Việc bình bầu các danh hiệu thi đua thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng và công khai theo đúng quy định của Nhà nước. Tổ chức các hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong các đợt kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6), kỷ niệm tháng công nhân hàng năm; các hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm/lần.

Ghi nhận những kết quả trong phong trào thi đua của CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa 5 năm qua (2013 - 2017), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 65 tập thể và tặng bằng khen cho 841 tập thể và cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 126 tập thể và tặng Bằng khen cho 2.991 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Cán bộ chuyên trách công đoàn trong tỉnh trong 5 năm qua có 2 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng 6 Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 35 tập thể và cá nhân; LĐLĐ tỉnh đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật có 21.073 đề tài, giải pháp, sáng kiến đưa vào áp dụng có hiệu quả đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Đã có 76 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Có 4 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh (gồm: Hoàng Minh Hà, kỹ sư điều khiển tự động Nhà máy gạch men cao cấp Vicenza Thanh Hóa 3 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo; Nguyễn Duy Thống, thợ cơ khí bậc 6/7 Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức có 2 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Lê Văn Tuấn, thợ cơ khí bậc 5/7 Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức, 2 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo; Lê Bá Thế, kỹ sư công nghệ Công ty CP Mía đường Lam Sơn, 3 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo. Năm 2018 LĐLĐ tỉnh lựa chọn và đang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 13 người, tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 5 người.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Những kết quả đạt được như trên không những thể hiện công sức lao động, tiềm năng, trí tuệ sáng tạo của người lao động, mà còn thể hiện tinh thần yêu lao động của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ tỉnh ta, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc cho cơ quan, đơn vị nói riêng và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung.


Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]