(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17 - 8, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong bài phát biểu của đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Cần xây dựng và lan tỏa hình ảnh tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên

Sáng 17 - 8, tại Trung tâm Hội nghị TP Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong bài phát biểu của đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Cần xây dựng và lan tỏa hình ảnh tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên

Đại hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra trong thời điểm hết sức ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước ta đã đạt được những thành công bước đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, được Nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên. Điều này thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị nước ta, tạo nền tảng vững chắc cho phục hồi và phát triển đất nước trong thời gian tới.

Trong nỗ lực và thành công chung của đất nước, các cơ quan báo chí cả nước, trong đó có đội ngũ báo chí Thanh Hóa đã tích cực, chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của Nhân dân trong phòng chống đại dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp những ngày qua ở một số địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Cần xây dựng và lan tỏa hình ảnh tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên

Đây cũng là thời điểm, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang triển khai tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam; Triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Xứ Thanh – miền đất địa linh, nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng

Xứ Thanh – miền đất địa linh, nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng; trải qua hàng nghìn năm, đã góp phần tạo nên bản lĩnh, khí phách con người Thanh Hóa đầy dũng khí, cần cù và sáng tạo, giàu lòng nhân ái và đức hy sinh xả thân vì nghĩa lớn, vì lợi ích quê hương, đất nước và sự trường tồn của non sông, gấm vóc. Giới báo chí cả nước hết sức vui mừng trước những thành tự toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong mấy năm qua; nổi bật là năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 17,15%, xếp thứ hai cả nước; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Có 6 huyện, thành phố, 350 xã (đạt tỷ lệ 61,5%), 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVIII. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt 2,7% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 Thanh Hóa đã đạt 3 thành tựu nổi bật: Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; Tăng trưởng GRDP đạt 3,7% - là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất so với các tỉnh Bắc Trung Bộ; xây dựng thành công Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và được Bộ Chính trị thông qua – Đây là sự kiện chính trị lớn của tỉnh và là tiền đề cho Thanh Hóa bứt phá trong thời gian tới. Tỉnh Thanh Hóa đã được Đảng, nhà nước trao tặng nhiều Huân chương danh hiệu cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân v.v… Thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những tựu quan trọng và toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua.

Hội nhà báo Thanh Hóa tổ chức tốt giải báo chí Trần Mai Ninh

Tôi đồng tình cao với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa và các ý kiến tham luận tại Đại hội. Có thể khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể hội viên – nhà báo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đoàn kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao phó.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, của Hội Nhà báo Việt Nam và đã vận dụng sáng tạo, thiết thực trong điều kiện cụ thể của địa phương để nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kiện toàn tổ chức, hoạt động nền nếp, tập hợp, bảo vệ và động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị, vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, say mê nghề nghiệp, có tinh thần dấn thân và cống hiến.

Đặc biệt, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, chất lượng hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa có sự chuyển biến rõ nét, vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội được củng cố, hoàn thiện và đi vào hoạt động nền nếp, phương thức hoạt động Hội đổi mới thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Cần xây dựng và lan tỏa hình ảnh tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên

Các cấp Hội, cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam cho phóng viên, hội viên nhà báo; góp phần cùng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phản ánh một cách trung thực, hấp dẫn thực tiễn sinh động của Thanh Hóa. Thông qua các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ướng 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Thanh Hóa đã tổ chức bài bản, động viên hội viên, nhà báo thường xuyên gửi tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia hàng năm và các Giải báo chí khác, đặc biệt đã đoạt 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích giải Báo chí Quốc gia. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tích cực tổ chức Hội báo xuân hàng năm và tham gia Hội báo toàn quốc hàng năm, đoạt 1 giải A năm 2015, 1 giải B năm 2018. Đây là thành tích nổi bật, rất đáng tự hào của Hội Nhà báo Thanh Hóa, đội ngũ những người làm Báo Thanh Hóa.

Thường trực Hội Nhà báo Viêt Nam đánh giá cao việc Hội Nhà báo Thanh Hóa đã tham mưu cho tỉnh tổ chức Giải báo chí Trần Mai Ninh hàng năm. Cùng với cơ cấu loại hình giải hợp lý, Giải báo chí của tỉnh thu hút đông đảo người làm báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tham gia là điều rất đáng ghi nhận.

Việc Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tham dự đầy đủ giao ban báo chí định kỳ, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, góp phần xây dựng và giám sát thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin, báo chí là hoạt động rất đáng khích lệ. Tập thể Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa được Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng 2 Bằng khen năm 2016, 2017.

Tại diễn đàn trang trọng này, thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực bền bỉ, những thành tích nổi bật và khá toàn diện của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trân trọng đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho những người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh nhà trong quá trình hoạt động thời gian tới.

Về những tồn tại, hạn chế, trong Báo cáo đã nêu khá rõ, thể hiện sự nghiêm túc, khách quan khi đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa. Tôi đề nghị trong Báo cáo chính trị cần đánh giá sâu hơn, cụ thể hơn kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam của các cấp Hội Nhà báo tỉnh, làm rõ hơn những biện pháp khắc phục khó khăn, bất cập để nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả của các cấp hội và báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.

Giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam: làm nghề vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân, làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải

Trước những tác động phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước hiện nay, hoạt động báo chí cũng như tổ chức Hội bên cạnh những cơ hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Báo chí Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ và sâu sắc chưa từng có về cách thức và phương thức làm nghề. Phương thức làm nghề có thể khác nhưng lý tưởng làm nghề, đạo đức làm nghề không thể khác. Chúng ta tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam: làm nghề vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân, làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Báo chí không thể thắng mạng xã hội về tốc độ đưa tin nhưng báo chí sẽ vượt trội mạng xã hội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của người làm báo cách mạng Việt Nam. Độ tin cậy và sức thuyết phục chính là con đường sống của báo chí trong kỷ nguyên số.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, đặc biệt là trong năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và báo chí, để hoàn thành tốt trọng trách của mình, trong thời gian tới tôi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam.

Thứ 2: Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội Nhà báo tỉnh phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thanh Hóa. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, các đồng chí cần góp phần quan trọng xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới sáng tạo, với khát vọng vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Thứ ba: Các cơ quan báo chí hiện đang đứng trước thời điểm bản lề lịch sử của nghề báo mà nếu không nhận thức đúng, đề ra cách thức thay đổi, ứng phó phù hợp sẽ bị tụt hậu, thua cuộc. Vì vậy, từng cơ quan báo chí, mỗi một người làm báo phải không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số. Việc xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện với đội ngũ phóng viên đa năng, có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp là xu thế tất yếu của các cơ quan báo chí. Vai trò của tổ chức Hội nhà báo trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người làm báo là hết sức cấp thiết.

Thứ tư: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động. Có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí thời công nghiệp 4.0. Phương thức làm báo có thể thay đổi nhưng lý tưởng đạo đức làm nghề, bản lĩnh người làm báo và lòng yêu nghề nghiệp thì không bao giờ thay đổi.

Thứ năm: Đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo, thực hiện tốt hướng dẫn việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương mà đồng chí Phó trưởng phòng báo chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu tham luận. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thứ sáu: Tiếp tục làm tốt công tác xã hội – từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội nhà báo Việt Nam. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]