(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21 – 2, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Phiên họp Thường kỳ tháng 2 – 2020 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 – 2020 theo các nghị quyết và quyết định của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 21 – 2, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Phiên họp Thường kỳ tháng 2 – 2020 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 – 2020 theo các nghị quyết và quyết định của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII.

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy… cùng tham dự.

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiêm vụ và các chỉ tiêu xếp loại của tỉnh, Sở Nội vụ đã xếp loại dự kiến của 60 cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 14 cơ quan, đơn vị dự kiến được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 6 sở, 6 huyện, 1 thành phố và 1 đơn vị sự nghiệp công lập. 46 cơ quan, đơn vị dự kiến xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14 sở và đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, 20 UBND huyện, thị xã, thành phố và 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Đại diện Sở Công Thương tham gia ý kiến về công tác chấm điểm, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan trong tỉnh.

Thảo luận nội dung này, đại diện nhiều sở, ban, ngành của tỉnh đã cơ bản thống nhất, nhưng có một số ý kiến cần xem xét lại việc chấm điểm của Sở Nội vụ và Hội đồng đánh giá theo thang điểm được đưa ra.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, việc chấm điểm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị được căn cứ vào các tiêu chí đã được đưa ra, đó là văn bản đã ban hành trên cơ sở bàn bạc và sửa đổi nhiều lần. Việc đánh giá căn cứ trên nhiều tiêu chí, nhưng quan trọng nhất là tính hiệu quả trong cải cách hành chính và ý kiến của doanh nghiệp, người dân trực tiếp đánh giá. Với một số ý kiến còn băn khoăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có văn bản đề nghị để UBND chỉ đạo Hội đồng đánh giá xem xét, nghiên cứu lại để điều chỉnh, nhằm bảo đảm tính công bằng nhất khi chấm điểm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng trình bày báo cáo về Chương trình Phát triển Nông nghiệp và XD NTM giai đoạn 2016 – 2020 để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện. Đây là chương trình lớn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 286/NQ-TU, ngày 27 – 5 – 2016. Theo đó, trong tổng số 21 chỉ tiêu được đưa ra của chương trình, đến nay có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Riêng lĩnh vực XD NTM, toàn tỉnh đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ XD NTM; 367/569 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chương trình Phát triển KKT Nghi Sơn và Các KCN tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh cũng tổng hợp các kết quả đạt được trong phát triển Khu KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hiện đã có hơn 400 dự án đầu tư vào KKTNS&CKCN đi vào sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ ước đạt 577.034 tỷ đồng, vượt 30,8% kế hoạch ban đầu là 441.000 tỷ đồng. Hiện nay, đã có 104.000 người được giải quyết việc làm tại KKTNS&CKCN của tỉnh. Báo cáo cũng chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đưa ra các chỉ tiêu phát triển và các giải pháp cho giai đoạn tới.

Về Chương trình phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày báo cáo, nêu rõ những kết quả đạt được, đưa ra những nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn tiếp theo. Sở Khoa học và Công nghệ cũng báo cáo tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp những giai đoạn tới…

Phát biểu kết luận 4 nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các sở ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, với những thành quả đáng ghi nhận. Theo đồng chí, đây là những nội dung đã được thảo luận nhiều lần trong các hội nghị của UBND tỉnh gần đây nhằm hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phần định hướng của từng chương trình cơ bản gọn, cô đúc nhưng cần gắn vào những chỉ tiêu trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến 2045. Riêng về Chương trình phát triển KKTNS&CKCN, cần bổ sung thêm các chỉ tiêu giải quyết việc làm, tổng mức đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT, dự kiến đầu tư hạ tầng, dự kiến diện tích các KCN, KKT cho giai đoạn 2021 – 2025. Về phát triển công nghệ làm khâu đột phá theo “nhiệm vụ thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp những giai đoạn tới”, có quá nhiều mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tới nên chỉ lựa chọn những mục tiêu chính, có tính đột phá cho từng lĩnh vực. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại các báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phục vụ đưa vào Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh: Đánh giá tình hình thực hiện một số chương trình lớn, giai đoạn 2016 - 2020

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Phương án rà soát số xe ô tô hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô; Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa 2020 – 2025; Tờ trình về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương và ban hành kết luận về điều chỉnh việc thực hiện bố trí công an xã chính quy…

Lê Đồng


Lê Đồng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]