(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê (nay là khu phố Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông), chi bộ Hàm Hạ - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đông Sơn được thành lập. Đây cũng là chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ huyện Đông Sơn trong sạch, vững mạnh

Ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê (nay là khu phố Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông), chi bộ Hàm Hạ - chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Đông Sơn được thành lập. Đây cũng là chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017.

Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ là một tất yếu lịch sử khách quan, đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động của huyện Đông Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã có một chính đảng Mác-xít của giai cấp vô sản lãnh đạo, vững bước tiến lên trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền dân sinh, dân chủ của mình.

Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Hàm Hạ đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ, tháng 8-1930, tổ chức Nông hội đỏ được thành lập ở Hàm Hạ và từ làng Hàm Hạ đã phát triển rộng khắp sang các làng, xã khác, với tôn chỉ là đoàn kết nông dân, đánh đổ thực dân, phong kiến, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, chống quan lại địa phương cướp ruộng đất, công điền, công thổ, sách nhiễu nông dân. Sự ra đời của chi bộ Hàm Hạ đã trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đối với phong trào cách mạng địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý cho Đảng bộ huyện Đông Sơn được lấy ngày 25-6 hằng năm là ngày truyền thống Đảng bộ huyện Đông Sơn.

88 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã trải qua 24 kỳ đại hội. Trong mỗi nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đổi mới các hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống cách mạng, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; phương thức lãnh đạo của cấp ủy không ngừng được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt phương châm “Đột phá - sáng tạo, trọng tâm - trọng điểm, quyết liệt và hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội không ngừng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Đến nay, Đông Sơn là địa phương giữ vững được sự ổn định và có bước phát triển. Sản xuất không ngừng phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, thu nhập của người dân nâng lên; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, hàng năm có trên 47% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện được cấp trên khen thưởng. Đặc biệt, một số lĩnh vực của huyện đã vươn lên tốp đầu toàn tỉnh: 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 85,7%, xếp thứ 3 toàn tỉnh; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, xếp thứ nhất toàn tỉnh; có 44/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 91,7%, đứng đầu toàn tỉnh; giáo dục và đào tạo xếp đầu cụm thi đua; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,85%, xếp thứ 4 toàn tỉnh; là huyện đi đầu, quyết liệt trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đến nay trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra có 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 2 chỉ tiêu hoàn thành và 13 chỉ tiêu khả năng hoàn thành.

Với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là hết sức phấn khởi. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đoàn kết, chung sức hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đồng thời đặt nền móng vững chắc để Đông Sơn phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong giai đoạn mới.


Bài và ảnh: Thanh Huê


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]