(Baothanhhoa.vn) - Nhân Đại hội thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019), phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về một số kết quả nổi bật trong giai đoạn vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nhân Đại hội thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019), phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về một số kết quả nổi bật trong giai đoạn vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” TP Thanh Hóa. Ảnh: P.V

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí cho biết ý nghĩa của Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Ngày 6-12 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Hội CCB Việt Nam. 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo” không ngừng phát triển, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với hội CCB cả nước, từ khi thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 5 đại hội nhiệm kỳ. Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt của hội CCB. Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019 lần này là sự kiện quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên. Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua hội CCB giai đoạn vừa qua, phân tích, chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2019-2024 theo hướng phù hợp, thiết thực và có tính khả thi cao, đưa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả hơn nữa. Đặc biệt, Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần này được tổ chức gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, hội viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác chuẩn bị cho đại hội, đến tháng 4-2019, 100% các hội cơ sở đã hoàn thành hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Đến tháng 6-2019, 100% hội CCB cấp huyện, thị, thành phố, khối trực thuộc đã tiến hành xong đại hội thi đua giai đoạn 2014 – 2019. Song song với việc chỉ đạo cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị tiến hành Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ VI, gồm tiểu ban nội dung và tuyên truyền, tiểu ban tổ chức, tiểu ban bảo đảm. Đến đầu tháng 11-2019, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Thường trực Hội CCB tỉnh cũng đã báo cáo chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI trước Thường trực Tỉnh ủy và đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-11-2019 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B), TP Thanh Hóa.

Phóng viên: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức và đạt kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy, đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Giai đoạn 2014-2019, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, các cấp hội CCB trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia góp ý, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng cao vào các văn kiện, nghị quyết lãnh đạo của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để tham mưu cho Đảng, chính quyền đưa ra biện pháp xử lý và giải quyết kịp thời. Với phẩm chất, năng lực và uy tín của mình, toàn tỉnh có 12.289 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm về “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên”, các cấp hội đã đứng ra nhận ủy thác với các ngân hàng và huy động các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 1.736 tỷ đồng. Hội viên được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cho hiệu quả cao. Toàn tỉnh hiện có 784 doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng 2 lần so với năm 2014), 7.367 HTX, tổ hợp sản xuất, trang trại, gia trại do CCB làm chủ (tăng 3 lần so với năm 2014). Ngoài vay vốn, các cấp hội đã triển khai một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như dự án trồng bí xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, cây nghệ ruột đỏ, hoa, nuôi ba ba, cá chạch... Nhiều địa phương cũng đã thành lập được các “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, góp phần nâng cao đời sống hội viên. Đến nay, Hội CCB Thanh Hóa không còn hội viên là hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,87%, hộ cận nghèo giảm 3,43%, hộ khá và giàu tăng 11,33% so với năm 2014.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cũng được kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Tiêu biểu như trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB toàn tỉnh đã hiến 500.000m2 đất, đóng góp 6 tỷ 385 triệu đồng, 3.000 ngày công lao động. Các hoạt động tham gia gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội của hội CCB được duy trì thường xuyên ở cơ sở với 13.112 tổ an ninh trật tự, tổ an toàn xã hội, tổ hòa giải. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... đều được các cấp hội thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng rất được quan tâm; công tác đối ngoại nhân dân ngày càng được đẩy mạnh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Hội CCB luôn chú trọng xây dựng hội trong sạch vững mạnh về mọi mặt. 5 năm qua, kết nạp được 21.842 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 215.580 người, đạt 98%. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, Hội CCB tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam vì đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Đây là niềm tự hào, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cố gắng của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa.

Phóng viên: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xin đồng chí cho biết đại hội lần này sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì?

Đồng chí Đinh Tiên Phong: Nhằm đưa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phát triển toàn diện và đạt nhiều kết quả hơn nữa, giai đoạn 2019-2024, chúng tôi tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia góp ý, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; đồng thời thực hiện có hiệu quả hai chương trình trọng tâm về “nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở hội và năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp”, “giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương” và 4 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác của cán bộ hội các cấp; xây dựng quỹ xóa nhà dột nát; thành lập câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế ở cơ sở đã được Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, đại hội thi đua lần này sẽ tập trung thảo luận kỹ và cụ thể một số nhiệm vụ, giải pháp về: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh. Phối hợp với đoàn thanh niên tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Vui (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]