(Baothanhhoa.vn) - Công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức được điều đó, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở các huyện miền núi trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở các huyện miền núi

Công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân. Nhận thức được điều đó, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở các huyện miền núi trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở các huyện miền núi

Báo cáo viên xã Phú Nhuận (Như Thanh) thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huyện, kết hợp với sức dân, diện mạo nông thôn ở xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc) hiện nay đã có nhiều khởi sắc. Cuối năm 2019 này, xã sẽ “cán đích” nông thôn mới. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã. Đồng chí Lê Bá Ngà, bí thư đảng ủy xã cho biết: Hiện nay xã có 1 đồng chí báo cáo viên và 11 đồng chí tuyên truyền viên cơ sở ở các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng ủy, chính quyền xã xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở luôn là những hạt nhân tiên phong nói cho dân nghe, làm cho dân thấy trong mọi phong trào, trong đó có phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thông qua các hội nghị nhân dân ở khu dân cư, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã lồng ghép, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM để mọi người dân hiểu. Nhờ tạo được sự đồng thuận của nhân dân nên trong quá trình XDNTM, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã tự nguyện hiến đất, phá bỏ tường rào, cây cối, hoa màu để xây dựng các công trình nhà văn hóa, đường giao thông ở nông thôn. Toàn xã đã đầu tư sửa chữa và xây mới kiên cố 2,8 km đường giao thông liên xã; 39,15 km đường thôn, xóm; bê tông hóa 9,6 km kênh mương nội đồng...

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy các huyện miền núi đã phối hợp với cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong huyện và các xã, thị trấn lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cấp ủy cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn ở các huyện miền núi quan tâm thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị giao ban báo cáo hằng tháng, tổ chức cho các báo cáo viên tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Ban tuyên giáo huyện ủy các huyện miền núi cũng đã tham mưu kịp thời ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin từ Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên. Ngoài ra, ban tuyên giáo huyện ủy các huyện miền núi còn duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ mỗi tháng 1 lần, đồng thời thực hiện việc luân chuyển địa bàn tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; tạo điều kiện để các báo cáo viên cấp huyện được nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, trao đổi trực tiếp với những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở các ngành, địa phương trong huyện, trong tỉnh, từ đó làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Bên cạnh đó, bản thân mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên đều có ý thức tự học tập, nâng cao và mở rộng trình độ hiểu biết, kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên các huyện miền núi luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, nắm bắt thông tin, diễn biến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tuyên truyền định hướng dư luận, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ngoài việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên các huyện miền núi cũng đã tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ...

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các huyện miền núi trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, theo phương châm “hướng về cơ sở”, phát huy ưu thế, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng cùng với các phương tiện thông tin tuyên truyền khác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương


Bài Và Ảnh: Quốc Hương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]