(Baothanhhoa.vn) - Qua nửa nhiệm kỳ (2016-2021) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo điều kiện của UBND tỉnh, phối hợp của MTTQ, ban, sở, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm có 7/7 chỉ tiêu đăng ký với Trung ương Hội đều đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

hình kinh tế tập thể: “Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản” ở xã Mường Chanh (Mường Lát) đang hoạt động hiệu quả.

Qua nửa nhiệm kỳ (2016-2021) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo điều kiện của UBND tỉnh, phối hợp của MTTQ, ban, sở, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm có 7/7 chỉ tiêu đăng ký với Trung ương Hội đều đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch.

Nổi bật là thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh: “Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU và số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 289-QĐ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Ngay đầu nhiệm kỳ và hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội rà soát hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo theo tiêu chí mới và xây dựng kế hoạch giúp cụ thể, phù hợp với nhóm đối tượng. Các cấp hội chủ động mở rộng hoạt động tín chấp, vay vốn qua các kênh ngân hàng, Quỹ TYM, Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn vay, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn đạt 8.335,508 tỷ đồng, cho 213.273 hội viên, phụ nữ vay (tăng 1.479 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Ngoài ra còn có 527 tỷ đồng vốn tiết kiệm các chi, tổ, hội cho 670.000 lượt hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phối hợp đào tạo nghề cho 31.151 lao động nữ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 452.585 lượt hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Để giúp hội viên phát triển kinh tế bền vững, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng được 125 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ liên kết đầu vào, đầu ra, trong đó có 38 HTX (vượt chỉ tiêu 26 HTX), nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 241 mô hình; hỗ trợ 356 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp (vượt chỉ tiêu 206 phụ nữ), đã có 282 doanh nghiệp nữ được thành lập và được hội hỗ trợ tiếp cận số vốn vay 6.595 triệu đồng.

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Thành viên tổ hợp tác trồng rau an toàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc) trồng, chăm sóc rau theo hướng an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hướng về cơ sở, trong đó chú trọng hội viên, phụ nữ vùng biên còn nhiều khó khăn. Đó là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”. Thực hiện chương trình này, đã có 7 xã biên giới khó khăn được nhận hỗ trợ trên 6 tỷ đồng để xây dựng 6 mô hình kinh tế tập thể; trao 11 mái ấm; thành lập 7 câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người”; tập huấn kiến thức phòng chống mua, bán người và tổ chức các lớp xóa tái mù chữ cho phụ nữ; hỗ trợ trên 7.000 suất quà, 20 tấn gạo, 35 tấn xi măng; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân...

Dấu ấn trong nửa nhiệm kỳ qua còn là việc Hội LHPN tỉnh đã chủ động nghiên cứu thành công 1 đề tài khoa học; viết 2 đề án; 11 đề xuất dự án; 11 kế hoạch triển khai đề án, dự án, chương trình, trình và được UBND tỉnh phê duyệt; cấp huyện tham mưu, đề xuất 26 chương trình, đề án về công tác vệ sinh môi trường; chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại lợi ích thiết thân cho phụ nữ, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao vị thế của tổ chức hội... Qua các hoạt động trên, các cấp hội đã giúp 7.143 phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 5,59%.

Song song với hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hội LHPN các cấp còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động để tạo động lực, tinh thần, nâng cao nhận thức và động cơ đúng đắn cho cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động đã đề ra. Đó là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai thực hiện có chiều sâu và tạo sức lan tỏa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Từ các phong trào, cuộc vận động đã thành lập, duy trì hiệu quả các mô hình: “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, vì sức khỏe gia đình”; các loại hình câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Thành công nữa là Hội LHPN tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và chủ đề hoạt động từng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, đạt hiệu quả. Ví như thực hiện chủ đề năm 2018: “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo với hơn 23 tỷ đồng từ nguồn vận động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phụ nữ, trẻ em nghèo; hỗ trợ xây, sửa chữa 423 mái ấm trị giá 14.692 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Qua nhiều chương trình, hoạt động phong phú vì lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ, các cấp hội đã thu hút 29.238 phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 635 cơ sở hội và 4.393 chi hội (vượt chỉ tiêu 14.382 hội viên), nâng tổng số lên 583.873 hội viên (tăng 29.594 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Chất lượng hoạt động của tổ chức hội được nâng lên, số cơ sở hội được xếp loại vững mạnh, khá đạt 100% (vượt chỉ tiêu).

Kết quả thực hiện các phong trào, hoạt động công tác hội đã chứng minh: “Cán bộ nào, phong trào ấy”. Hơn 2 năm đã có 17.581 lượt cán bộ được tham gia đào tạo chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ công tác hội. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, chủ tịch hội LHPN cấp huyện; cán bộ chuyên trách cấp huyện và 100% chủ tịch hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh (vượt chỉ tiêu đăng ký).

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến tiến bộ. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giám sát và phối hợp giám sát 2.269 cuộc (vượt chỉ tiêu đăng ký 274 cuộc), trong đó 772 kiến nghị sau giám sát được cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành tiếp thu để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy định. Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được mở rộng qua nhiều chương trình hoạt động với Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào), Hội LHPN tỉnh Keang Nam (Hàn Quốc)...

Những kết quả đạt được, tổ chức hội ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; khẳng định được tiếng nói đại diện cho giới trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng với hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đạt được kết quả trên, Hội LHPN tỉnh đã xác định rõ 99 đầu việc để tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng rõ việc - rõ thời gian; đổi mới nội dung phương thức lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bám cơ sở, hướng các hoạt động về cơ sở... Đây cũng là một trong những giải pháp Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá. Đồng thời làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền theo hướng giám sát, phản biện, tổ chức tốt đối thoại cấp ủy, chính quyền với hội viên để nắm bắt tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp hội viên hiểu, biết cách tự bảo vệ mình. Duy trì nhân rộng các mô hình, thực hiện tốt Nghị quyết 04, 05, 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo, hướng các hoạt động về cơ sở, đặc biệt là hội viên vùng sâu, vùng xa

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2021: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội”, Hội LHPN tỉnh bám sát Nghị quyết Trung ương Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cụ thể hóa vào chương trình hoạt động hội để mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên. Để thực hiện nghị quyết có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo trong hệ thống hội theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục bệnh thành tích. Nâng cao tính kế hoạch trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tất cả hoạt động đều hướng về cơ sở vì hội viên phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt quan tâm nhiều hơn hội viên, phụ nữ vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để hội viên, phụ nữ là đối tượng được thụ hưởng các chương trình hoạt động và cũng là nhân tố tích cực đóng góp cho phong trào, hoạt động hội ngày càng đi lên. Phát huy tốt vai trò, chức năng trong việc quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ. Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, hình thức phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn nữa là cán bộ hội sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên từng vùng, miền để từ đó xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, có đánh giá, nhân rộng mô hình, cách làm hay. Trong công tác lãnh, chỉ đạo phải rõ mô hình, cụ thể, thiết thực, lấy hiệu quả mô hình để tuyên truyền, vận động mới thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức hội luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ hội cơ sở, xây dựng được hình ảnh cán bộ hội gần hội viên, lắng nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin.

Ngô Thị Hồng Hảo,

Phó Chủ tịch Thường trực

Hội LHPN tỉnh

Hỗ trợ phụ nữ nghèo là chủ hộ giảm nghèo

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện (2016-2020), Hội LHPN huyện Mường Lát có 13/15 chỉ tiêu đạt cao, trong đó chỉ tiêu mô hình kinh tế giảm nghèo đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt là bám sát thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020” và các văn bản hướng dẫn của hội cấp trên, huyện hội đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, trong đó chú trọng phụ nữ nghèo là chủ hộ làm mục tiêu giảm nghèo hàng đầu. Cùng với đó, tổ chức hội đấu mối cho hội viên vay vốn qua các kênh ngân hàng, vay vốn tổ, nhóm tiết kiệm, giúp nhau con giống và đến từng hộ gia đình hội viên, phụ nữ hướng dẫn chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Hội phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đóng trên địa bàn huyện và được Hội LHPN tỉnh quan tâm cùng tham gia hỗ trợ giảm nghèo và thành lập được 8 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 6 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, 1 mô hình nuôi dê và mô hình dệt thổ cẩm. Bằng hình thức cho vay không lãi, các hộ đối ứng mua con giống, nguyên liệu sản xuất, các hộ tự chọn mua con giống và cam kết chăm sóc tốt để nhân đàn. Đến nay, các tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản đã sinh trưởng phát triển và tăng đàn, có những hộ từ không có bò đến nay đã phát triển được 13 con. Đây là cơ hội thoát nghèo và làm thay đổi nhận thức không trông chờ ỷ lại của người dân. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiêu thụ 300 tấm thổ cẩm cho hội viên tổ hợp tác dệt thổ cẩm của huyện... Bằng nhiều hình thức giúp đỡ, hỗ trợ hội viên trong công tác giảm nghèo, đến nay đã có 60/141 thành viên của 8 tổ hợp tác đã thoát nghèo, số còn lại có khả năng thoát nghèo năm 2019, 2020. Qua nửa nhiệm kỳ, toàn huyện đã giúp hơn 200 hộ thoát nghèo, trong đó có 89 hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ.

Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch Hội LHPN Mường Lát

Phối hợp tham gia nhiều hoạt động nhằmổn định tình hình, bảo đảm an ninh biên giới

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Tuy số lượng hội viên, phụ nữ rất ít, hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã luôn khắc phục khó khăn, bám sát chương trình hành động, nhiệm vụ chung của Hội LHPN tỉnh, cụ thể hóa vào chương trình, hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phối hợp tham gia có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chương trình của ngành “Nâng bước em tới trường”. Chương trình “Nâng bước em tới trường” đang đỡ đầu 98 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nơi có đơn vị đồn biên phòng đứng chân, mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng (9 tháng/năm/cháu). Một số đơn vị còn nhận nuôi cháu nhỏ mồ côi ngay tại đồn, cùng ăn ở sinh hoạt và chấp hành mọi điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật trong quân đội. Cùng với đó, hội phụ nữ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, tri ân những đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, có trách nhiệm giúp người thân của chiến sĩ đã hy sinh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai... Tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hội phụ nữ phối hợp với Tỉnh hội, đơn vị đóng chân trên địa bàn thực hiện nhiều hoạt động như: Xóa mù chữ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất... Những việc làm trên đã góp phần ổn định an sinh xã hội, nắm bắt và ổn định tư tưởng trong dân, nâng cao nhận thức cho nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng buôn bán người, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh biên giới.

Nguyễn Thị Bình

Chủ tịch hội phụ nữ Biên phòng tỉnh

Thực hiện tinh thần cốt lõi của nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Nhiều chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đạt và vượt kế hoạch

Ngay sau đại hội, ban chấp hành hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội, quán triệt nghị quyết của đại hội đến các đồng chí trong ban chấp hành, cán bộ hội và tham gia học tập nghị quyết tại huyện. Sau học tập nghị quyết có hướng dẫn viết bài thu hoạch các nội dung nghị quyết. Qua đó, giúp cán bộ hội thẩm thấu được tinh thần cốt lõi của nghị quyết để bám sát thực hiện phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.

Để thực hiện có hiệu quả, ban chấp hành hội LHPN xã đã đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo theo hướng tập trung, đồng bộ, có chiều sâu; xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch toàn khóa phù hợp, rõ việc, rõ thời gian và phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí; phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay. Cán bộ hội đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền tập trung vào những vấn đề phụ nữ đang quan tâm và thực hiện tốt từng chủ đề năm, các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua nửa nhiệm kỳ, các chi hội đã vận động được 187 triệu đồng, 131 ngày công, 4.670 kg gạo giúp 89 hộ gia đình khó khăn; giúp 12 hộ thoát nghèo; lập 1 tổ hợp tác sản xuất mật mía; biểu dương 38 điển hình (trong đó có 3 tập thể, 35 cá nhân)... Qua đó, động viên, khích lệ chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vai trò của hội và phụ nữ ngày càng được khẳng định.

Bùi Thị Hằng

Chủ tịch Hội LHPN

xã Thạch Sơn (Thạch Thành)

Lê Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]