(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” (DVK) trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được cấp ủy, chính quyền các huyện miền núi trong tỉnh nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đoàn kết trong nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhân rộng mô hình dân vận khéo ở miền núi

Trong những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” (DVK) trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được cấp ủy, chính quyền các huyện miền núi trong tỉnh nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đoàn kết trong nhân dân.

Cán bộ xã Hải Long (Như Thanh) trao đổi với người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Ban Dân vận Huyện ủy Lang Chánh khi triển khai xây dựng mô hình DVK đã phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách xuống địa bàn trực tiếp hướng dẫn, lựa chọn, xây dựng mô hình DVK để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, tiến hành việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó có cơ sở để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Lang Chánh có 40 mô hình DVK đang hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình như xã Trí Nang xây dựng mô hình DVK về phát triển kinh tế trang trại kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, xã Trí Nang có 15 trang trại, hơn 100 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhiều hộ có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Hệ thống dân vận các cấp ở huyện Quan Sơn đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động. Điển hình khối dân vận ở các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, như mô hình nuôi gà ri bản địa tại bản Sỏi, xã Sơn Lư; cá rô phi đơn tính, gà lai chọi tại bản Ngàm, xã Trung Thượng; nuôi dê kết hợp nuôi gà ri bản địa tại khu II, thị trấn Quan Sơn; nuôi bò sinh sản tại xã Sơn Thủy; nuôi dê, lợn, chim bồ câu, vịt tại các xã Sơn Hà, Sơn Lư, Sơn Điện, Trung Tiến...

Huyện Như Thanh triển khai sâu rộng, hiệu quả công tác dân vận, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển. Như xã Hải Long đã linh hoạt, đổi mới công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân thông qua hình thức sân khấu hóa trong các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, tọa đàm nói về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nổi bật là các hoạt động vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, đồng thời xây dựng tuyến đường đẹp, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Từ mô hình DVK đã góp phần không nhỏ để xã Hải Long cán đích NTM năm 2017.

Phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào DVK, theo đồng chí Lương Tuấn Huê, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lang Chánh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Theo quan điểm của đồng chí Phạm Bá Diệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, huyện sẽ tập trung đổi mới, nhân rộng các mô hình DVK có hiệu quả. Hướng công tác dân vận vào xây dựng NTM, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Đây là vấn đề quan trọng góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Bài và ảnh: Xuân Minh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]