(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 với những kết quả nổi bật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa: Kỷ cương, hành động, hiệu quả, góp phần “Nâng cao thứ hạng Việt Nam”

Năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 với những kết quả nổi bật.

Ngành thông tin và truyền thông Thanh Hóa: Kỷ cương, hành động, hiệu quả, góp phần “Nâng cao thứ hạng Việt Nam”

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT trao Giấy khen cho đại diện lãnh đạo đài TT-TH các huyện.

Căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT, Sở TT&TT phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ TT&TT trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Sở TT&TT cùng các ngành liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiều chương trình, dự án, trong đó có Quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án phát triển một số sản phẩm CNTT mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018 - 2019; Dự án điều chỉnh báo cáo dự án “ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”; Dự án cập nhật số hóa kho hồ sơ và quản lý cơ sở dữ liệu thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh Thanh Hóa... Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã ban hành 1.700 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ TT&TT đối với cơ sở.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11248/UBND-THKH ngày 14-9-2018; Công văn số 1044/BC-TCTCT ngày 13-11-2018 và Công văn số 1045/BC-TCTCT ngày 13-11-2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các huyện: Nga Sơn, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Hà Trung. Trong đó giao nhiệm vụ cho Sở TT&TT khẩn trương rà soát đánh giá thực trạng, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, ngành khắc phục những tồn tại của phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ngành TT&TT đã chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Theo đó, đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB&HSCV) đến nay đã triển khai 100% tại các cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước cấp tỉnh (gồm 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh) và 3 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Ngoài ra, thí điểm 53 đơn vị trực thuộc của 2 sở (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 11 đơn vị trực thuộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9 chi cục và 33 đơn vị trực thuộc). Tại cấp huyện, phần mềm QLVB&HSCV được triển khai và đưa vào sử dụng tại 100% các cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước cấp huyện (27 UBND huyện, thị xã, thành phố) từ năm 2010 để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tại cấp huyện, đã triển khai tại 427/635 xã, phường, thị trấn (đạt 67,2%). Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Sở TT&TT đã đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, ngành khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của ngành TT&TT, năm 2018, công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu quả. Trong đó nổi bật là hàng quý, 6 tháng, hàng năm đều tham mưu, duy trì tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh làm cơ sở để các cơ quan báo chí nắm bắt thông tin, triển khai công tác tuyên truyền nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; duy trì tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ hàng tháng với các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tạo sự tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý với các phóng viên báo chí trong triển khai các hoạt động báo chí và trao đổi thông tin. Sở TT&TT tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của cơ quan báo chí đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế của các cấp chính quyền, những kiến nghị của nhân dân báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời. Tăng cường công tác tập huấn phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí. Đây là cơ sở để các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức giải quyết và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí; từng bước khắc phục tình trạng đưa tin một chiều, phiến diện, đưa tin sai sự thật. Bên cạnh đó, ngành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho các trưởng phòng văn hóa - thông tin, trưởng đài truyền thanh - truyền hình huyện. Tổ chức theo dõi, đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội, nhất là tập trung cao điểm trong thời gian Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng; dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Cũng trong năm 2018, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục có bước phát triển. Các cấp, các ngành đã tăng cường tổ chức triển khai công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn và an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân. Sở TT&TT đã tổ chức tập huấn 33 lớp, trên 2.000 lượt người tham gia với các nội dung về TT&TT nông thôn theo Quyết định số 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động phục vụ tư vấn pháp luật tại các điểm bưu điện văn hóa xã theo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quản lý, duy trì bền vững kết quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng”; hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn 11 huyện miền núi..., góp phần phát triển TT&TT nông thôn, xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 289-QĐ/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trên lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, trong năm 2018, Sở TT&TT cùng với UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, ngầm hóa các tuyến cáp, thực hiện treo, buộc, bó gọn các tuyến cáp cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Đã thẩm định 606 trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS), các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng mới 424 trạm BTS lắp đặt thiết bị 3G, 4G; nâng tổng số toàn mạng có 7.271 trạm BTS, tăng 12,7% số trạm so với năm 2017; phủ sóng đạt trên 95% dân cư toàn tỉnh. Thuê bao điện thoại ước đạt 2.890.000 thuê bao, tăng 10,74% kế hoạch được giao; mật độ thuê bao điện thoại đạt 80,98 máy/100 dân. Thuê bao Internet ước đạt 1.070.000 thuê bao, tăng 14,96% so với năm 2017; mật độ 29,98 thuê bao/100 dân. Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông ước đạt 2.910 tỷ đồng. Hệ thống mạng viễn thông đã đảm bảo tốt thông tin liên lạc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Trên lĩnh vực CNTT, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ thành phố thông minh và cải cách hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1 cổng thông tin điện tử của tỉnh; 48 trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, đạt tỉ lệ 100%. Viễn thông Thanh Hóa đã xây dựng miễn phí 275 trang thông tin điện tử cho UBND cấp xã để triển khai và đưa vào sử dụng, đưa tổng số 635 xã, bằng 100% UBND cấp xã đã có trang thông tin điện tử...

Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng các cấp; năm chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng trên thế giới, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước và giải quyết một số khâu dịch vụ công trong cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp, nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đó đòi hỏi ngành TT&TT tỉnh Thanh Hóa cần có quyết tâm chính trị cao, xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Với chủ đề hành động năm 2019 là: “Kỷ cương, hành động, hiệu quả”, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 116 của HĐND tỉnh và Quyết định số 01/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, ngành TT&TT đang tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh năm 2019. Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính Nhà nước góp phần xây dựng chính quyền điện tử, các dịch vụ thành phố thông minh và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh. Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, đảm bảo hạ tầng kết nối cho nền kinh tế số. Phát triển chính phủ điện tử, thúc đẩy ứng dụng ICT vào mọi lĩnh vực. Tạo không gian mạng phát triển sôi động, an toàn nhằm thúc đẩy một xã hội số. Phấn đấu 100% các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua mạng với 100% văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số cơ quan và chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% UBND xã, phường, thị trấn thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua mạng với 100% văn bản điện tử có sử dụng chứng thư số cơ quan. Phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc cung cấp các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Với sự nỗ lực, bứt phá ngành TT&TT đã, đang và sẽ thực hiện đúng vị trí, vai trò, sứ mệnh của lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tuyên truyền, tạo sự ổn định trong đời sống xã hội, đẩy mạnh hoạt động công nghệ, công nghiệp và dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và CNTT, hay còn gọi là ICT, thực hiện sứ mạng đưa ICT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là nền tảng của kinh tế số, xã hội số, cách mạng công nghiệp 4.0. Trên tinh thần ấy, Sở TT&TT Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 mà Bộ TT&TT đã xác định: “Nâng cao thứ hạng Việt Nam”.

Đỗ Hữu Quyết

Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]