(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 18-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thanh Hóa

Tại điểm cầu Thanh Hóa, tham dự có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành cấp tỉnh, thanh tra các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả khá toàn diện. Đối với công tác thanh tra, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm gần 50.400 tỷ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể và cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo giảm so với cùng kỳ. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5%) với 124.178 vụ việc (giảm 22,3%), có 1.935 đoàn đông người (giảm 8,5%); xử lý 82.260 đơn thư đủ điều kiện (giảm 5,4%) trên tổng số 137.447 đơn tiếp nhận; giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 72,9%).

Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, đơn vị, tổ chức về công khai, minh bạch, qua đó phát hiện 77 đơn vị vi phạm; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng. Qua hoạt động thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm; phát hiện nhiều đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, ngành Thanh tra tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch; ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc, đồng thời giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra. Tăng cường quản lý Nhà nước về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương nắm bắt tình hình, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh thành điểm nóng gây mất trật tự an ninh, chính trị, xã hội. Trong công tác phòng, chống tham nhũng tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với các cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Tranh tra trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra chưa thường xuyên, xử lý sau tranh tra còn hạn chế, thu hồi tài sản vi phạm còn thấp. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, hiệu quả tiếp dân chưa cao, nhiều vụ việc giải quyết chậm, kéo dài, khi giải quyết còn sai sót. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện, một số biện pháp hiệu quả thấp; số vụ tham nhũng bị việc phát hiện còn ít, tình trạng “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Toàn ngành Thanh tra cần tiếp tục thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất, tập trung vào những vần đề trọng tâm, trọng điểm, có dấu hiệu tham nhũng được nhân dân và dư luận đặc biệt quan tâm. Xây dựng kế hoạch thanh tra thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, xử lý đúng pháp luật các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh việc tiếp công dân, khi đầu tư các dự án lớn liên quan đến nhiều người dân cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó, toàn ngành Thanh tra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo hướng thực chất, trong đó cần tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Theo dõi, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các kết luận sau thanh tra. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ bản lĩnh, nắm vững pháp luật để thực thi công việc đạt kết quả cao nhất. Những kết luận sau thanh tra phải thật chính xác, khách quan, đúng bản chất sự việc và đúng pháp luật, không kéo dài các vụ thanh tra. Kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về tham nhũng.

Tố Phương


Tố Phương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]