(Baothanhhoa.vn) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Tĩnh Gia đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở huyện Tĩnh Gia

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Tĩnh Gia đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 1-7-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã ra Nghị quyết số 04-NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2020. Nhờ đó nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 67 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 10.701 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 469 chi bộ. Qua đánh giá xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2017 cho thấy, có 33/67 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh. Việc sinh hoạt của các cấp ủy, chi ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực. Các đảng ủy, chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt toàn khóa, trong đó xác định được nội dung sinh hoạt từng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện tương đối phong phú, như: Quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; lắng nghe, giải đáp tâm tư, vướng mắc của đảng viên... Trong sinh hoạt, chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc dự sinh hoạt với chi bộ (những chi bộ còn nhiều khó khăn) để góp ý xây dựng, định hướng cho chi bộ phát triển.

Đảng bộ xã Mai Lâm có 246 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó 11 chi bộ thôn, xóm và 3 chi bộ trường học. Vào các ngày mùng 3 hoặc mùng 5 hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, triển khai nghị quyết, xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chuyển tải thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và địa phương. Cùng với đó, chi ủy chi bộ cũng đánh giá những việc làm được và chưa làm được trong tháng vừa qua, phương hướng khắc phục và nhiệm vụ tháng tới... Đồng chí Lê Văn Linh, bí thư chi bộ thôn Hữu Đức, xã Mai Lâm, chia sẻ: Khắc phục tính đơn điệu, lúng túng trong sinh hoạt chi bộ, những năm gần đây, chi bộ đã xây dựng nội dung cụ thể; mỗi quý xây dựng một nghị quyết chuyên đề phù hợp, như: Giải phóng mặt bằng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển đảng viên mới... Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, các đảng viên thảo luận sôi nổi. Do xây dựng được nội dung cụ thể, đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, theo đồng chí Cao Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Mai Lâm, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và nghị quyết chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập (số đảng viên vắng mặt, lý do vắng; các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết quả biểu quyết nội dung thảo luận). Nội dung chuẩn bị sinh hoạt được ghi chép đầy đủ vào sổ nghị quyết. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được chú trọng từng bước đi vào nền nếp với nhiều nội dung phong phú, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mai Đức Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tĩnh Gia, cho biết: Sức chiến đấu của TCCSĐ được thể hiện thông qua chất lượng sinh hoạt và phụ thuộc vào tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng cán bộ, đảng viên. Có mạnh dạn phê bình và tự phê bình thường xuyên mới làm cho mình và đồng chí mình thấy được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Để làm được điều đó, thời gian tới, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chăm lo xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]