(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 4 năm 2018, bộ phận tư pháp, hộ tịch của xã Hoằng Minh (Hoằng Hóa) đã tiếp nhận và thực hiện đăng ký khai sinh cho 173 trường hợp (đạt tỷ lệ 100% tổng số sinh trong kỳ kiểm tra); đăng ký khai tử cho 40 trường hợp; 54 cặp đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 62 trường hợp trong nước...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

Từ đầu năm 2017 đến hết tháng 4 năm 2018, bộ phận tư pháp, hộ tịch của xã Hoằng Minh (Hoằng Hóa) đã tiếp nhận và thực hiện đăng ký khai sinh cho 173 trường hợp (đạt tỷ lệ 100% tổng số sinh trong kỳ kiểm tra); đăng ký khai tử cho 40 trường hợp; 54 cặp đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 62 trường hợp trong nước...

Nhân dân đến Trung tâm Hành chính công huyện Hoằng Hóa làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ hộ tịch.

Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân luôn được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo giải quyết kịp thời, chính xác cho nhân dân. Để đạt được kết quả đó, hàng năm UBND xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương thông qua nhiều hình thức để người dân nắm bắt thực hiện. Vì vậy, người dân đến trụ sở UBND xã làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực hộ tịch rất đúng hạn.

Không chỉ xã Hoằng Minh thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch mà theo đánh giá của đồng chí Đoàn Văn Bằng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa, các địa phương như: Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Lương, thị trấn Bút Sơn... cũng làm rất tốt công tác này.

Để có được kết quả đó, với chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc đăng ký các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, huyện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý HOTICH, thực hiện việc đăng ký vào sổ hộ tịch và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Hàng năm, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phần mềm quản lý HOTICH cho công chức tư pháp - hộ tịch huyện, xã, thị trấn; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật hộ tịch, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch cho lãnh đạo UBND, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, thị trấn. Công tác kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch cũng được thực hiện định kỳ hằng năm. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc, phản ánh của công dân về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được quan tâm ngay từ cơ sở. UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai mức thu phí và lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND. Những vấn đề công dân chưa hiểu, chưa rõ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải thích rõ ràng. Từ huyện xuống cơ sở, tất cả các công việc liên quan đến đăng ký hộ tịch đều được thực hiện thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đúng trình tự, thời gian quy định. Thông qua đó, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, khẳng định vai trò trong quản lý Nhà nước và bảo đảm quyền của công dân...

Tính từ đầu năm 2017 đến tháng 5-2018, cấp huyện đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 3 trường hợp, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho 2 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 19 trường hợp; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn cho 3 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con nuôi (cha nhận con) 1 trường hợp; đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc 20 trường hợp. Toàn huyện đăng ký khai sinh cho hơn 6.000 trường hợp, đăng ký khai tử cho 2.122 trường hợp, đăng ký kết hôn cho gần 3.000 cặp, cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân cho hơn 3.000 trường hợp... Nhìn chung việc quản lý hộ tịch được ghi chép, đăng ký vào sổ, lưu trữ hồ sơ và thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của các giấy tờ hộ tịch và tự giác thực hiện đi đăng ký hộ tịch, góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Đoàn Văn Bằng cho biết thêm: Đến nay, tất cả 43 xã, thị trấn trong huyện đã được trang bị máy tính làm việc, phần mềm quản lý phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đây có thể xem là sự đổi mới quan trọng trong công tác hộ tịch, tiến tới thực hiện quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử, giúp cơ quan Nhà nước đưa ra những chính sách hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Nhận thức của một bộ phận nhân dân về vấn đề hộ tịch chưa đầy đủ, chưa thực hiện bảo đảm thời gian, nhất là khai sinh, khai tử; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xác minh, giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân có lúc chưa kịp thời...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thời gian tới Phòng Tư pháp huyện Hoằng Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch ở cơ sở; tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Hộ tịch tại cấp xã, cấp huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, đăng ký hộ tịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện và cấp xã..., góp phần đưa công tác đăng ký quản lý hộ tịch vào nền nếp và thực hiện nghiêm túc, để công dân ngày càng có ý thức hơn với những sự kiện hộ tịch liên quan đến cá nhân trước Nhà nước.


Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]