(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ thị trấn Cành Nàng:

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) nhìn từ trên cao.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn Cành Nàng thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, đảng ủy đã phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ phụ trách dự sinh hoạt hàng tháng, quý ở các chi bộ cơ sở. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp đảng ủy thị trấn có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Đảng ủy thị trấn cũng thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trên tinh thần bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Phối hợp tốt với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường xây dựng mô hình công tác “Dân vận khéo” ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nâng cao nhận thức và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI). Đồng thời, tập trung giải quyết những bức xúc trong Nhân dân nhằm ổn định tình hình chính trị ở cơ sở, vận động các tầng lớp Nhân dân tập trung thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, trọng tâm là công tác “xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Thị trấn Cành Nàng trưng bày cờ hoa chuẩn bị cho ngày đại hội

Để xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảng ủy thị trấn luôn chủ động quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, từ cấp ủy đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thị trấn đều xây dựng kế hoạch, cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký những việc làm cụ thể. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, vì vậy 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 84 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn thị trấn lên 630 đảng viên. Ngoài ra, để chuẩn hóa bằng cấp chuyên môn và chính trị đảng bộ đã cử 23 đồng chí đi học đại học, 51 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí là cán bộ nguồn cấp huyện đi đào đạo.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 16,2%. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt 60 triệu đồng/ha, đến năm 2020 ước đạt 80 triệu đồng/ha, tăng 13% so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt bình quân 1.882,4 tấn/năm. Chuyển đổi 15,45 ha đất lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Mở rộng diện tích thâm canh cây trồng có năng suất, chất lượng hiệu quả, như: cây mía tím, mía nguyên liệu, cây sắn, cây ngô... Công tác trồng rừng phân tán luôn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị trấn trồng được 34,4 ha, vượt mục tiêu đại hội đề ra 4,5 ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân hàng năm đạt 11,07 ha, sản lượng năm 2020 ước đạt 153 tấn, tăng 103% so với năm 2015.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được quan tâm đầu tư, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, như: Làm mới 32,5 km đường giao thông; sửa chữa và nâng cấp 1 trụ sở làm việc, 12 nhà văn hóa thôn, phố; xây mới 2 nhà hội trường, 1 trung tâm văn hóa - thể thao, 1 công trình trạm y tế, 4 trường học, 2 nhà hiệu bộ. Nâng cấp làm mới được 0,6 km cống rãnh thoát 0,7 km đường liên thôn, phố bằng bê tông và cấp phối đá dăm...

Thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là phát triển các nhà hàng, nhà nghỉ để phục vụ khách du lịch khi đến các khu du lịch sinh thái của huyện. Theo đó, lượng khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện lưu trú tại thị trấn tăng cao, giai đoạn 2016-2020 đã đón 3.646 lượt khách (trong đó khách trong nước là 3.359 lượt, khách nước ngoài là 287 lượt), gấp 5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tăng bình quân hàng năm 20%. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nền kinh tế thị trấn năm 2020 tăng gấp 1,69 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 45 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đại hội (42 triệu đồng/người/năm).

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm hành động “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ thị trấn Cành Nàng tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và hiệu quả, trong đó tập trung phát triển mạnh về thương mại và dịch vụ, phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; từng bước xây dựng thị trấn phát triển. Trong đó mục tiêu bao trùm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà đảng bộ thị trấn hướng đến là sớm đưa thị trấn Cành Nàng trở thành thị trấn có sự phát triển khá so với các thị trấn khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Hà Tự Nhiên,

Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND thị trấn Cành Nàng


Hà Tự Nhiên,

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]