Chiều ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Chiều ngày 13/8/2019, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính, các vùng kinh tế và cả nước; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 – 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Theo đó, thời điểm triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 01/8/2019. Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020. Cấp huyện hoàn thành và báo cáo trước ngày 01/3/2020. Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Lãnh đạo Sở NN&PTNT phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã quyết định thành lập BCĐ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thanh Hóa. BCĐ của tỉnh sẽ thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp kiểm kê và nâng cao chất lượng kiểm kê theo nội dung của Chỉ thị 15/CT-TTg và quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT; đồng thời để công tác kiểm kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai các kỳ tiếp theo được thuận lợi, đảm bảo chất lượng.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các ngành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền - Trưởng BCĐ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thanh Hoá, nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình sử dụng đất của Thanh Hoá trong 5 năm vừa qua; chuẩn bị cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 10 năm tới; là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Thanh Hoá trong thời gian tới. Do vậy, từng cấp, ngành, từng thành viên BCĐ và tổ giúp việc phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí yêu cầu đến 31/12/2019, UBND cấp xã phải tiến hành xong việc kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại địa phương.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thường trực BCĐ phải tập trung, khẩn trương xây dựng chi tiết, cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ, Tổ giúp việc và chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng mốc thời gian cụ thể hoàn thành từng công việc cho UBND các cấp; lựa chọn được đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, nắm được thực tế sử dụng đất của địa phương để xây dựng các phương án kiểm kê, lập bản đồ phù hợp. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên cập nhật, báo cáo với UBND tỉnh và BCĐ để có những chỉ đạo kịp thời.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá


Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử UBND Tỉnh Thanh Hoá


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]