(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có tầm quan trọng đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng, quyết liệt trên toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khắc phục, sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nhận thức sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có tầm quan trọng đặc biệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng, quyết liệt trên toàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 437-CV/TU, ngày 22-2-2017 về xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm của tập thể và cá nhân năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong năm 2017, ban thường vụ huyện ủy các huyện đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai đến toàn thể các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ huyện ủy các huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2016 và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nhìn chung nội dung các kế hoạch khắc phục của tập thể và cá nhân đã bám sát yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định các nhóm hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2016, những hạn chế kéo dài chậm khắc phục và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong từng nội dung hạn chế, yếu kém đã đề ra giải pháp khắc phục và thời gian thực hiện; phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân phụ trách, đồng thời, yêu cầu từng đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cá nhân gắn trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, qua công tác kiểm tra cho thấy nhìn chung ban thường vụ huyện ủy các huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trên địa bàn tổ chức thực hiện khắc phục được cơ bản các nhóm hạn chế, khuyết điểm trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; hạn chế trong công tác xây dựng Đảng; các nhóm hạn chế về phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình khắc phục, tùy vào tính chất, nội dung từng hạn chế hay từng nhóm hạn chế mà cho những kết quả khác nhau; có những hạn chế được khắc phục ngay; nhưng cũng có những hạn chế hay nhóm hạn chế, khuyết điểm phải từng bước khắc phục theo lộ trình. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhìn chung ban thường vụ huyện ủy một số huyện còn tồn tại những hạn chế như: Việc chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục, hiệu quả còn chưa cao; nhiều cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn chung chung, thiếu cụ thể trong việc xác định những hạn chế, khuyết điểm của địa phương, đơn vị, nhất là những hạn chế, khuyết điểm về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; chưa phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách, thời gian hoàn thành; giải pháp thực hiện chưa cụ thể; có đơn vị còn sao chép kế hoạch khắc phục của cấp huyện. Trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đối với địa bàn cơ sở được phân công phụ trách của một sô đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy tại một số huyện còn chưa sát sao.

Để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ban thường vụ các huyện cần xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn đọng chưa được khắc phục và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh; phân công trách nhiệm tập thể và cá nhân rõ ràng, yêu cầu nội dung cần đạt, thời gian hoàn thành; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Văn bản số 437-CV/TU ngày 22-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy được phân công phụ trách địa bàn cấp ủy trực thuộc cần sát sao cơ sở hơn nữa, tích cực hướng dẫn và có biện pháp thích hợp, hiệu quả giúp đỡ cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung kiểm tra, giám sát việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Phát hiện và tiến hành kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm.


Bùi Khắc Hằng (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]