(Baothanhhoa.vn) - Huyện ủy Vĩnh Lộc bước đầu đã thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, để bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Huyện ủy Vĩnh Lộc bước đầu đã thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, để bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 8-2018 ở xã Vĩnh Tiến.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Lộc, cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Quan điểm của Huyện ủy là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, thời gian phù hợp, hiệu quả cao, nhưng không nóng vội. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, nhằm đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bước đầu huyện đã hợp nhất một số vị trí và đang tiếp tục thực hiện bước tiếp theo trong lộ trình từ nay đến năm 2020.

Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2021, huyện Vĩnh Lộc sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, cấp trưởng, cấp phó; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; bảo đảm giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Trước mắt, trong năm 2018, ban tổ chức Huyện ủy đã triển khai kế hoạch khắc phục tình trạng “chi bộ sinh hoạt ghép” tại xã Vĩnh Thịnh; sáp nhập trung tâm văn hóa – thông tin và trung tâm thể dục – thể thao thành trung tâm văn hóa – thể thao huyện; sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện theo quy định khung của Trung ương; giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Sắp xếp, bố trí, giảm số lượng cấp phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện bảo đảm số lượng theo quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tiểu khu theo tinh thần Công văn số 467-CV/TU, ngày 20-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bố trí công chức kiêm phó chủ tịch các đoàn thể, phấn đấu giảm tối đa người hoạt động không chuyên trách cấp xã...

Từ các nội dung kế hoạch cụ thể, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan liên quan xây dựng phương án chi tiết để tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện kế hoạch. Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm được phân công chỉ đạo xây dựng các phương án, đề án, kế hoạch... trình Ban Thường vụ Huyện ủy đúng thời gian quy định. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu tăng cường phối hợp công tác giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức liên quan nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Lê Văn Tịnh, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại huyện cũng gặp những vướng mắc, khó khăn nhất định, bởi “động chạm” đến lợi ích, thừa cấp phó sau khi sắp xếp, nhưng những vấn đề này đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị xác định rõ, để có giải pháp khả thi nhất. Thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc mong muốn tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể lộ trình các bước triển khai tiếp theo, đặc biệt là cơ chế, quy chế hoạt động giữa các khối cơ quan hành chính và sự nghiệp sau khi sáp nhập nhằm tạo sự thống nhất, đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết 18, vì mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]