(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-1, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐN tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện Tĩnh Gia về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng 16-1, UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐN tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện Tĩnh Gia về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2020.

Huyện Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tĩnh Gia xác định là, sau khi thành lập Thị xã Nghi Sơn, bộ máy chính quyền của huyện chuyển sang hoạt động bộ máy chính quyền đô thị với 31 đơn vị hành chính gồm 15 xã, 16 phường. Huyện Tĩnh Gia đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 8,9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 450 triệu USD (tính cả trong khu Kinh tế Nghi Sơn). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 30.000 tỷ đồng; thành lập mới 150 doanh nghiệp trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa 72% trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 15,0% trở lên so với HĐND tỉnh giao...

Xác định, năm 2020 là năm có vị trí quan trọng, năm phải hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ 26. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, UBND huyện Tĩnh Gia đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm được huyện xác đinh là: Tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện Đề án thành lập Thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ công nhận trong năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ GPMB với các dự án theo chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chỉnh, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét.

Huyện Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 31 xã, thị trấn đã thực hiện ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia về việc xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được UBND huyện giao.

Sỹ Thành


Sỹ Thành


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]