(Baothanhhoa.vn) - Huyện Tĩnh Gia có 12 xã vùng bãi ngang gồm: Hải Ninh, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Hòa, Tĩnh Hải, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà, Hải Thanh, Hải An, Ninh Hải, Nghi Sơn. Đảng bộ huyện xác định phát triển đảng viên mới hàng năm ở các địa phương vùng bãi ngang sẽ có tác động tích cực tới mọi mặt của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia quan tâm phát triển đảng viên ở các xã vùng bãi ngang

Huyện Tĩnh Gia có 12 xã vùng bãi ngang gồm: Hải Ninh, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Hòa, Tĩnh Hải, Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà, Hải Thanh, Hải An, Ninh Hải, Nghi Sơn. Đảng bộ huyện xác định phát triển đảng viên mới hàng năm ở các địa phương vùng bãi ngang sẽ có tác động tích cực tới mọi mặt của công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Huyện Tĩnh Gia quan tâm phát triển đảng viên ở các xã vùng bãi ngang

Nông dân xã Tân Dân chăm sóc lạc.

Xuất phát từ công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn gặp nhiều khó khăn, chỉ chú ý nhiều đến số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng, năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2020”. Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết số 04-NQ/HU đề ra là hàng năm kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên và phấn đấu đến năm 2020 không còn thôn “trắng đảng viên”. Trên tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/HU, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn. Trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên ở 12 xã vùng bãi ngang.

Những năm gần đây xã Hải Ninh luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Có được kết quả ấy, hàng năm đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, số lượng quần chúng đang sinh hoạt ở khu dân cư, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới. Mặt khác, để tạo nguồn đối tượng Đảng, đảng ủy xã đã phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, nhằm tạo môi trường thuận lợi để hội viên, đoàn viên, quần chúng trong cộng đồng dân cư được rèn luyện, phấn đấu thể hiện mình. Thông qua đó sẽ lựa chọn được những hội viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bằng việc tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Song song với đó, các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú và khi đủ điều kiện làm thủ tục đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng. Nhờ sự sát sao trong chỉ đạo và cách làm phù hợp, năm 2018 và quý I năm 2019, Đảng bộ xã Hải Ninh đã kết nạp được 14 đảng viên mới. Tương tự, từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ xã Hải Thượng kết nạp được 10 đảng viên; Đảng bộ xã Hải Thanh kết nạp được 13 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bằng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác chăm lo phát triển đảng viên của huyện Tĩnh Gia đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia đã mở 3 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 231 học viên và 3 lớp đảng viên mới cho 210 học viên. Từ nguồn quần chúng ưu tú được rèn luyện, bồi dưỡng, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 227 đảng viên mới. Trong đó, 12 xã vùng bãi ngang có 59 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quý I năm 2019, các xã vùng bãi ngang kết nạp được 13 đảng viên mới.

Đội ngũ đảng viên mới đã góp phần nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lên 10.774 đồng chí. Đối với 12 xã vùng bãi ngang đã được bổ sung kịp thời lực lượng đảng viên trẻ, năng động, sáng tạo có bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, lý tưởng cách mạng, nhờ đó, làm giàu thêm trí tuệ, sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng ở mỗi địa phương.

Bài và ảnh: Hòa Bình
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]