(Baothanhhoa.vn) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Theo nghị quyết, huyện Thọ Xuân sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa. Theo nghị quyết, huyện Thọ Xuân sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn

Huyện Thọ Xuân sắp xếp 20 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn

Toàn bộ xã Xuân Thắng sẽ sáp nhập vào thị trấn Sao Vàng. Ảnh:Việt Linh

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Lam (5,08 km2, 3.256 người) vào thị trấn Lam Sơn (3,83 km2, 7.634 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Lam Sơn có diện tích tự nhiên 8,91 km2, dân số 10.890 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thắng (16,14 km2, 6.284 người) vào thị trấn Sao Vàng (2,55 km2, 3.113 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Sao Vàng có diện tích tự nhiên 18,69 km2, dân số 9.397 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Sơn (13,56 lon2, 7.075 người), xã Xuân Quang (3,81 km2, 3.557 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Xuân Sinh. Sau khi sắp xếp xã Xuân Sinh có diện tích tự nhiên 17,37 km2, dân số 10.632 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Hạnh Phúc (3,26 km2, 2.251 người) vào thị trấn Thọ Xuân (1,52 km2, 5.851 người). Sau khi sắp xếp thị trấn Thọ Xuân có diện tích tự nhiên 4,78 km2, dân số 8.102 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Khánh (3,52 km2, 2.941 người), xã Thọ Nguyên (4,97 km2, 3.812 người), xã Xuân Thành (3,85 km2, 3.119 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Xuân Hồng. Sau khi sắp xếp xã Xuân Hồng có diện tích tự nhiên 12,34 km2, dân số 9.872 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Tân (3,69 km2, 3.241 người), xã Xuân vinh (5,95 km2, 4.732 người), xã Thọ Trường (4,10 km2, 2.919 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Trường Xuân. Sau khi sắp xếp xã Trường Xuân có diện tích tự nhiên 13,74 km2, dân số 10.892 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thọ Thắng (2,90 km2, 1.751 người), xã Xuân Lập (6,23 km2, 6.309 người) để thành lập xã Xuân Lập mới. Sau khi sắp xếp xã Xuân Lập có diện tích tự nhiên 9,13 km2, dân số 8.060 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xầ Xuân Yên (3,14 km2, 3.594 người), xã Phú Yên (4,30 km2, 4.481 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Phú Xuân. Sau khi sắp xếp xã Phú Xuân có diện tích tự nhiên 7,44 km2, dân số 8.075 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thọ Minh (5,31 km2, 3.375 người), xã Xuân Châu (13,31 km2, 4.659 người) để thành lập xã mới, lấy tên là xã Thuận Minh. Sau khi sắp xếp xã Thuận Minh có diện tích tự nhiên 18,62 km2, dân số 8.034 người.

Sau khi sắp xếp, giảm 11 đơn vị hành chính, huyện Thọ Xuân còn 30 xã, thị trấn, gồm 27 xã, 3 thị trấn.

Việt Linh


Việt Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]