(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, huyện Thạch Thành chú trọng thực hiện chủ trương trẻ hóa, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; thực hiện kiêm nhiệm các chức danh cán bộ; bố trí cán bộ khác địa phương và tinh giản biên chế nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh khá vào năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trong những năm qua, huyện Thạch Thành chú trọng thực hiện chủ trương trẻ hóa, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; thực hiện kiêm nhiệm các chức danh cán bộ; bố trí cán bộ khác địa phương và tinh giản biên chế nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh khá vào năm 2020.

Từ năm 2011 đến tháng 8-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo bố trí 60 sinh viên tốt nghiệp đại học về các xã, thị trấn; bố trí chức danh trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã có trình độ chuyên môn đại học; đồng thời, chỉ đạo bố trí, sắp xếp vị trí công tác phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với những cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định. Triển khai thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy cấp xã là chủ tịch HĐND cấp xã tại 25/28 xã, thị trấn, có 3 đơn vị chưa thực hiện do điều động cán bộ sau bầu cử HĐND các cấp. Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 93 thôn, tổ dân phố; bí thư chi bộ là thủ trưởng tại 160/176 cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc bố trí 1-3 chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương tại 26/28 xã. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế cho 162 đồng chí, theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm là 12 đồng chí.


Quang Nhật


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]