(Baothanhhoa.vn) - Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cấp ủy các cấp huyện Quảng Xương đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Cán bộ chủ chốt xã Quảng Hòa giao ban đánh giá công tác qúy I-2019.

Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cấp ủy các cấp huyện Quảng Xương đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện và các vấn đề thời sự, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương... Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, đề cao trách nhiệm cá nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề bước đầu được quan tâm và dần đi vào nền nếp. Huyện ủy cũng phân công cấp ủy viên và cán bộ các ban xây dựng Đảng thường xuyên dự sinh hoạt với các đảng bộ, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, xóm để theo dõi, uốn nắn, khắc phục những khó khăn, hạn chế; kịp thời lãnh đạo, định hướng hoạt động, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Do đó chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sinh hoạt đã mở rộng dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cùng với đó, Huyện ủy Quảng Xương thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho công an viên; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố... Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Do nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Quảng Xương được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên, hàng năm, huyện Quảng Xương có trên 50% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Quốc Hương


Quốc Hương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]