(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và thực hiện với việc xác định công tác dân vận vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Xuân tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Huyện Như Xuân tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Người dân xã Xuân Quỳ được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động trồng rừng gỗ lớn nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và thực hiện với việc xác định công tác dân vận vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng chí Vi Thị Phượng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Như Xuân cho biết: Trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, nghị quyết, đề án về công tác dân vận để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Quan tâm chỉ đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân tộc, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 27-6-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền xã, thị trấn giai đoạn 2013-2020” và Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 25-5-2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, qua đó kịp thời sâu sát cơ sở, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội như: Tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 255 trang trại, gia trại, nhiều mô hình trang trại mang lại hiệu quả và đang được nhân rộng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, trung bình mỗi năm các xã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí mới, bình quân toàn huyện đến hết năm 2018 đạt 13,29 tiêu chí/xã, tăng 1,06 tiêu chí so với cuối năm 2017. Phấn đấu trong năm 2019 có thêm 2 xã đạt xã nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện lên 6 xã nông thôn mới. Bình quân thu nhập đầu người đạt 27,5 triệu đồng/năm, tăng 19,3 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 51,3% năm 2010, xuống còn 14,92% năm 2018; danh hiệu gia đình văn hóa đến hết năm 2018 đạt 69,87% trong tổng số hộ, 79,23% tổng số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trên tất các các lĩnh vực như: Mô hình dân vận chính quyền ở xã Bãi Trành, Yên Lễ, Hóa Quỳ, mô hình dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước ở cơ quan huyện ủy, UBND huyện, bảo hiểm xã hội, kho bạc... Đến nay, toàn huyện xây dựng được 25 mô hình dân vận khéo mỗi năm, có 207 lượt thôn, 4 lượt xã được huyện công nhận dân vận khéo cấp huyện.

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Như Xuân tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đổi mới công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong đó tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]