(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Lang Chánh tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện Lang Chánh tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Lang Chánh tích cực đóng góp tiền của, ngày công xây dựng các hạng mục công trình trong xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực Huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, thông qua trang thông tin điện tử... Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Định kỳ 3 lần/tháng, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân. 9 tháng năm 2019, huyện Lang Chánh tiếp công dân 74 lượt bằng 79 người; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư KNTC 47 đơn, trong đó UBND huyện tiếp nhận 24 lượt đơn. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách xã hội; chế độ thanh niên xung phong; chế độ hỗ trợ tiền điện sáng cho người nghèo... Sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân, huyện Lang Chánh tập trung giải quyết dứt điểm 42/47 đơn, thư KNTC, chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp mình. Đồng thời tích cực đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhằm ổn định tình hình ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC trên địa bàn huyện Lang Chánh vẫn còn một số tồn tại: Việc phân loại, xử lý đơn KNTC, đề nghị có nơi, có lúc chưa kịp thời; một số nơi người đứng đầu chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC; việc giải quyết đơn, thư còn chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân...

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lang Chánh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiên quyết xử lý những trường hợp có sai phạm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân.

Bài và ảnh: Lê Quốc


Bài Và Ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]