(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-6, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ 26 (2015-2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc cần tập trung lãnh đạo tạo bứt phá trong nửa cuối nhiệm kỳ

Ngày 8-6, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ 26 (2015-2020).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Hậu Lộc.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Ấp, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc đã có bước phát triển, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 13,9%; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, đã chuyển đổi trên 440 ha đất kém hiệu quả sang mô hình trồng trọt, chăn nuôi có giá trị kinh tế cao; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Trong nửa nhiệm kỳ đã thành lập mới được 264 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 13.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm; toàn huyện đến nay bình quân đạt 15,8% tiêu chí nông thôn mới/xã, trong đó đã có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, giáo dục - đào tạo phát triển khá. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng – an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết còn những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, như: Chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản thấp. Ngành, nghề dịch vụ ở nông thôn phát triển chưa ổn định, chưa tạo được ngành, nghề mang tính mũi nhọn. Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng cơ bản ở một số địa phương còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường ở cơ sở có lúc, có nơi còn thiếu quyết liệt, chưa được xử lý triệt để. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội như: Ma túy, cờ bạc, số đề, tín dụng đen còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, nhất là ở các xã vùng biển. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho quần chúng nhân dân. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn lúng túng. Việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo còn chậm, chưa triệt để. Chất lượng sinh hoạt, tính chiến đấu của đảng viên ở một số nơi còn hạn chế...

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của huyện Hậu Lộc.

Ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành đều đánh giá cao việc chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc sau nửa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, các ý kiến cũng thắng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn huyện, như: Việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết chậm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt hiệu quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất thấp so với các huyện trên địa bàn tỉnh; việc điều hành thực hiện nhiệm vụ chưa sâu sát, quyết liệt; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; việc xiết chặt kỷ cương, kỷ luật có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm. Công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể có nội dung chưa đồng bộ; chất lượng, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ của một số ban, ngành, cán bộ, công chức còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình chưa kịp thời. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa nghiêm túc; ý thức chấp hành chủ trương, pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc sau nửa nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hậu Lộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Huyện Hậu Lộc có truyền thống cách mạng, người dân hiếu học, cần cù trong lao động sản xuất. Những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ sở hạ tầng huyện Hậu Lộc được đầu tư, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, Hậu Lộc đã có bước phát triển đáng mừng, một số chỉ tiêu trong nghị quyết đã hoàn thành và vượt mức. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra những yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ huyện Hậu Lộc, đó là: Việc phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lãnh đạo tỉnh. Trong quá trình triển khai nghị quyết ở giai đoạn đầu còn chậm, đến nay một số chỉ tiêu có nguy cơ sẽ không đạt kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu thu hút đầu tư phát triển; chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; chỉ tiêu xã kiểu mẫu và tiêu chí môi trường. Việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế của cấp ủy, chính quyền vẫn còn đều đều, chưa có bước đột phá; có tiềm năng trong phát triển thủy sản nhưng chưa phát huy được thế mạnh; việc kiểm soát tai nạn trên biển chưa được quan tâm, quản lý đất đai tài nguyên môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Ban Thường vụ Huyện ủy chưa có sự đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; chưa có sự quyết liệt trong phát triển kinh tế.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với những người đã tham gia Trung đội dân quân nữ xã Hoa Lộc.

Trước những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc cần tập trung lãnh đạo tạo bứt phá trong nửa cuối nhiệm kỳ; xác định rõ tiềm năng lợi thế của địa phương, có định hướng cụ thể trong việc quy hoạch phát triển của huyện. Trong bối cảnh các huyện lân cận và tỉnh đang có đà phát triển mạnh mẽ, Hậu Lộc cũng cần có bước đột phá, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung rà soát các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, có phân tích đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu trong nghị quyết để xem xét chỉ tiêu nào hoàn thành, chỉ tiêu nào không hoàn thành. Từ đó phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp cụ thể để quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ tiêu trong nghị quyết. Trước mắt, huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo đà tăng trưởng bền vững, phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn, gắn với xây dựng thương hiệu, quan tâm bảo đảm an toàn thực phẩm... Tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhất là kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến và hậu cần nghề cá. Tập trung cao phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; quan tâm phát huy ngành nghề truyền thống, giới thiệu quảng bá sản phẩm... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Hậu Lộc cần tăng cường rà soát các dự án trên địa bàn, phối hợp với các sở, ngành thu hồi những dự án vi phạm. Quan tâm đến phát triển hệ thống giao thông, tăng cường quản lý trật tự đô thị. Chú trọng đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận để đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo sức bật cho bộ máy. Giải quyết tốt công tác môi trường; quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề xã hội, đơn, thư khiếu nại từ cơ sở; bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn thăm mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Đỗ Văn Hải, thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Hậu Lộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Khu di tích Trung đội dân quân nữ xã Hoa Lộc; mô hình chuyển đổi đất làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản của gia đình anh Đỗ Văn Hải, thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc (Hậu Lộc). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương lập quy hoạch và triển khai xây dựng trên tinh thần tỉnh hỗ trợ và huyện kêu gọi xã hội hóa để hoàn thành khu di tích là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương anh Đỗ Văn Hải đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi 3,3 ha diện tích làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi diện tích muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, để vừa tạo việc làm và nâng cao đời sống cho nhân dân.


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]