(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện Hà Trung không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hà Trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Những năm qua, cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện Hà Trung không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Một lớp Trung cấp lý luận chính trị (tại chức) ở Hà Trung.

Đồng chí Vũ Văn Duẩn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, cho biết: Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đối tượng đảng trên địa bàn huyện. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác; tăng cường khả năng vận dụng thực tiễn vào bài giảng, coi trọng cung cấp kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành nhằm trang bị kiến thức lý luận khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đào tạo theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp LLCT. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên đi tham quan các di tích lịch sử, văn hóa và công tác xây dựng nông thôn mới tại các mô hình, điển hình trong huyện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bổ sung kiến thức thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp thuyết trình, diễn giải, gắn lý luận với thực tiễn ở cơ sở, địa phương, trung tâm còn áp dụng phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học viên như phương pháp giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận; sử dụng các phương tiện thiết bị trợ giảng hiện đại vào quá trình giảng dạy. Cùng với việc tăng cường các biện pháp quản lý học viên trong quá trình học tập, trung tâm còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện, số buổi vắng của học viên, để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập. Các lớp bồi dưỡng của trung tâm thực hiện theo đúng quy định chung, sau mỗi chương trình đều có kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học viên.

Kết quả, năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, trung tâm đã mở 48 lớp đào tạo, bồi dưỡng với gần 5.800 lượt học viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ công tác đoàn thể, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ truyền giảng nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng các đảng ủy, chi ủy trực thuộc... Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh duy trì lớp trung cấp LLCT – hành chính tại chức cho 79 học viên... Chất lượng đào tạo được chú trọng, nâng cao, tỷ lệ khá, giỏi các lớp bồi dưỡng đạt trên 80%, bảo đảm nội dung toàn diện, nâng cao nhận thức lý luận và yêu cầu hoạt động thực tiễn của học viên. Số học viên sau khi tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng về LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ đã nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương; chất lượng công tác được nâng lên, phương pháp làm việc, chỉ đạo cơ sở có chuyển biến tích cực. Trung tâm còn tổ chức, duy trì có hiệu quả 19 hội nghị báo cáo viên định kỳ về tình hình thời sự, chính trị thế giới, trong nước; kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình trong nước và thời sự quốc tế... với hơn 1.000 lượt người nghe.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trung tâm còn gặp không ít khó khăn do chất lượng cán bộ, giảng viên có năng lực, trình độ còn hạn chế, nhất là giảng viên trẻ. Chất lượng hoạt động báo cáo viên ở cơ sở tuy đã được quan tâm nhưng không đồng đều, hiệu quả hoạt động chưa cao. Thời gian tới, Trung tâm BDCT huyện Hà Trung tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp LLCT và bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề, cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn và các khối đoàn thể; tiếp tục phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên kiêm chức, lực lượng cộng tác viên, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên chuyên trách...


Bài và ảnh: Phan Nga


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]