(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, Đảng bộ và chính quyền huyện Bá Thước đã không ngừng nỗ lực, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, Đảng bộ và chính quyền huyện Bá Thước đã không ngừng nỗ lực, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngay sau khi có Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai ngay việc học tập, quán triệt nghị quyết rộng rãi đến tất cả các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, coi công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nhân tố cơ bản trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cụ thể hóa nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo phòng lao động, thương binh và xã hội, BHXH huyện phối hợp với các ban, ngành liên quan phát động các phong trào thi đua nhằm đôn đốc thu, giảm nợ và mở rộng diện bao phủ về số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức, triển khai hoàn thiện kê khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các biện pháp nhằm duy trì và phát triển đối tượng học sinh tham gia BHYT; triển khai thêm nhiều đại lý thu để phát triển BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện...

Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đẩy mạnh. BHXH huyện đã triển khai phần mềm giao dịch điện tử BHXH đến các đơn vị sử dụng lao động trong việc làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân đến giao dịch, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành; đồng thời, triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý tốt đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”; quy trình giải quyết thủ tục hành chính được đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có bước tăng trưởng nhanh. Năm 2017, số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện Bá Thước là 3.395 người, trong đó tham gia BHXH tự nguyện 116 người, bằng 5,8% lực lượng lao động; tham gia BHTN 2.118 người; tham gia BHYT 104.702 người, trong đó số người tham gia BHYT có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện là 102.344 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,4%.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Năm 2017, BHXH huyện đã giải quyết chế độ BHXH cho 2.163 lượt người với tổng số tiền 68,8 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 113.550 lượt người với số tiền 44,9 tỷ đồng. Công tác chi trả BHXH qua hệ thống bưu điện đã đi vào nền nếp, việc quản lý đối tượng hưởng BHXH được thực hiện theo đúng quy định, thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời, bảo đảm thời gian. Hiện nay, bình quân hàng tháng thực hiện chi trả 4,1 tỷ đồng cho 1.338 lượt người.

Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018 - 2020, Đảng bộ và chính quyền huyện Bá Thước đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 có từ 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng tham gia BHTN, từ 96% dân số tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Bá Thước tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mặt đã làm được; đồng thời, bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; phối hợp, quản lý tốt doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm túc Luật BHXH, BHYT; đẩy mạnh việc vận động, khuyến khích nông dân, hộ kinh doanh cá thể và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác xã hội hóa nhằm phát huy các nguồn lực để hỗ trợ người thuộc gia đình làm nông, lâm nghiệp và người dân tham gia để nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT...


Lê Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]