(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bá Thước luôn thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước phát huy vai trò của hệ thống tuyên giáo cơ sở

Thời gian qua, đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bá Thước luôn thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và nhân dân.

Huyện Bá Thước phát huy vai trò của hệ thống tuyên giáo cơ sở

Nhiều mô hình sản xuất mới ở xã Điền Lư mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm gần đây, Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Điền Lư luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo đảng ủy xã thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giúp cho lực lượng này ngày càng phát huy chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Trong đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi với quần chúng nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ đảng và các tầng lớp nhân dân để tham mưu, đề xuất chỉ đạo công tác tư tưởng một cách cụ thể, sát thực. Qua đó, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước cho biết: Để công tác tuyên giáo ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên giáo cơ sở bảo đảm đủ về số lượng tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng của huyện đều có báo cáo viên, trong đó mỗi cơ sở có từ 5 đến 7 người là các bí thư đảng ủy, phó bí thư trực đảng, cấp ủy, trưởng các ngành và bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ. Ban làm tốt công tác phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ làm tuyên giáo cơ sở; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc... Chính vì vậy, công tác tuyên giáo ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời, đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nội dung tuyên truyền thông tin thời sự có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời, đúng quy chế của cấp trên, tăng cường tổ chức thảo luận, chất vấn và gắn với tình hình địa phương để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu sắc và vận dụng hiệu quả vào thực tế. Ngoài ra, đội ngũ tuyên giáo cơ sở còn nắm bắt kịp thời, toàn diện tình hình, đặc biệt là tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phân tích tổng hợp và báo cáo cấp trên để có định hướng chỉ đạo. Tham mưu cho cấp ủy địa phương trong việc quy hoạch, lựa chọn cán bộ gửi đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình, kế hoạch của huyện đề ra. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ của địa phương; triển khai tốt việc tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên đông đảo người dân đã tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, duy trì, nhân cấy ngành nghề mới, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn, như: Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế; năng lực tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo chưa cao; nhận thức của một số ít cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở về công tác tuyên giáo chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tuyên giáo; sự phối hợp giữa các thành viên trong ban chưa chặt chẽ, thường xuyên... Khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng như tuyên giáo cơ sở tăng cường bám cơ sở, thực hiện tốt công tác tham mưu cho thường trực, thường vụ đảng ủy các cấp về công tác tư tưởng; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền. Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; lựa chọn nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn thiết thực với nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với UBND, mặt trận và các đoàn thể cấp xã để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Yến Vy


Bài Và Ảnh: Yến Vy


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]