(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16 - 5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019) - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Sáng 16 - 5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019) - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các đồng chí Trưởng Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cán bộ, giảng viên và đông đảo học viên đang học tại Trường Chính trị tỉnh.

Đề dẫn khai mạc hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019) - ý nghĩa lý luận và thực tiễn” do đồng chí Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày nêu rõ: Bằng trí tuệ thiên tài và nhãn quan chính trị sắc bén, trong những năm gian khó khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn chuyển từ cầm cự sang những chiến dịch phản công lớn, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “ Dân vận” với bút danh “X.Y.Z” đăng trên báo Sự Thật.

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày đề dẫn khai mạc hội thảo.

Tác phẩm đã thể hiện sinh động tư tưởng của Người về công tác dân vận, khẳng định vai trò, vị trí to lớn của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành “cương lĩnh dân vận” của Đảng, là “cẩm nang” chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận, những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hoạt động của hệ thống dân vận có sự đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, đóng vai trò “cầu nối”, củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhiều phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh hưởng ứng thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phong trào đã này nở rộ, phát triển ở khắp các vùng miền, địa phương trong tỉnh; nhiều tấm gương “Dân vận khéo” lăn xả với công việc, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, các chỉ tiêu còn lại đều đạt khá. Những kết quả đạt được là công sức, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ tỉnh, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò hết sức to lớn của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác dân vận.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận. Đồng chí cho biết: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, tỉnh xác định cần phải tăng cường hơn nữa công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Theo đó, để làm tốt công tác dân vận, phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy,chính quyền, của đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm, phải tận tâm, tận lực, tận tình, tận tụy với nhân dân, phải gương mẫu đi đầu, vận động là hành động, vận động phải có mục tiêu, có niềm tin thắng lợi.

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Toàn cảnh hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao việc Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn” trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác dân vận. Đồng chí đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, các cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận cùng nhau phân tích, đánh giá sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận”; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình mới hiện nay, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung tham luận về các vấn đề: Công tác dân vận và những vấn đề đang đặt ra ở nước ta hiện nay; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo về công tác dân vận ở Thanh Hóa hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; một số kinh nghiệm trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh...

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Lê Xuân Đấu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong đó, có các tham luận về “Công tác vận động quần chúng vùng đồng bào tôn giáo tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới”; “Sáp nhập và nhất thể hóa các chức danh ở thôn, bản, tổ dân phố, bài học từ công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh”...

Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận - ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao tham luận của các đại biểu. Các tham luận thực sự là những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận, thực hành dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong tình hình mới. Hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính tri – xã hội chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, nhằm tham mưu cho cấp ủy đảng thực hành tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; phát huy và thực hành hiệu quả dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; nâng cao công tác dân vận, vận động nhân dân thông qua việc phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]